U15-unionsholdet

Formål

Give alle spillere i U15-årgangen mulighed for:

 • At videreudvikle grundlæggende færdigheder og blive introduceret til taktiske detaljer i spillet
 • At få målrettet feedback

Program

 • 5 årlige sessioner i hhv. Vest og Øst – hver session består af to istræninger og en off-ice-aktivitet
 • Årlig breddesamling

Indhold

U15-unionstræninger er bundet op på temaer udpeget af DIU’s sportsafdeling. Temaer læner sig op ad formålet for unionsholdet. Træningerne vil bestå af en blanding af stationstræning med høj aktivitet, småspilsøvelser og konstant feedback.

I sæsonen 2021-2022 fordeler temaerne sig således:

Måned Tema istræning 1 Tema istræning 2
August Skøjteteknik Skudteknik/målscoring
September 1 vs. 1 – 2 vs. 2 2 vs. 1 – 3 vs. 2
November Spillet rundt om mål – egen zone Spillet rundt om mål – off. zone
December Skudteknik/målscoring 1 vs. 1, 2 vs. 2, 3 vs. 3
Januar 1 vs. 1 – 2 vs. 2 2 vs. 1 – 3 vs. 2

Detailplanlægningen af hver istræning foregår i samarbejde mellem udpegede unionstrænere og DIU’s sportsafdeling.

Hvem kan deltage?

Aktive U15-ishockeyspillere på landets U15-hold, der på baggrund af træningsindsats på og uden for isen er indstillet af klubberne.

Udvælgelse

På U15-unionsholdet skærpes betingelserne for at deltage i unionsregi, og det betyder, at udvælgelse kan forekomme. Der er intet øvre loft for hvor mange spillere, der kan udtages til breddesamlingen, men unionsholdet skal minimum bestå af 20 spillere og 3 målmænd.

Hvis en spiller fravælges, vil det være på baggrund af:

 • Trænerfaglig vurdering af alderssvarende grundlæggende færdigheder (skøjte-, stok-, pasning- eller skudteknik)
 • Arbejdsindsats
 • Social interaktion med holdkammerater og attitude

En spiller fravælges således ikke på baggrund af mangler i taktisk forståelse eller kropskomposition. Fravælgelse af spillere sker altid i samarbejde med DIU’s sportsafdeling. Hvis en spiller fravælges, skal spilleren have en mundtlig forklaring af cheftræneren, hvor træneren forklarer baggrunden og udviklingsområder, så spilleren på et senere tidspunkt, kan bringe sig i spil til unions- eller landshold.

Breddesamling

Deltagere i breddesamlingen er de spillere, som unionstrænerne udtager til samlingen. Der er ingen øvre grænse for antallet af spillere, hvis de vurderes at have retmæssigt niveau, som skitseret ovenfor.
Breddesamlingen vil bestå af en blanding af istræning og interne kampe (kampene kan både afvikles som 3 vs. 3-format eller 5 vs. 5-format).
Breddesamlingen er med delvis egenbetaling.
Alle spillere på breddesamlingen vil modtage en udviklingssamtale med en eller flere af unionstrænerne. Udviklingssamtalen vil indeholde feedback fra trænerteamet og målsætning frem imod U16-sæsonen. Unionstræneren vil efterfølgende informere klubtræner/sportschef om feedback og målsætning.

Træningsprincipper

DIU U15 bygger på træningsprincipperne om, at en legende tilgang til træning stadig er en væsentlig del af indlæringen. Om end et øget fokus på mere målrettet og specialiseret træning vil prioriteres i denne aldersgruppe.

Det betyder, at vi tilstræber, at trænerne på DIU U15 arbejder ud fra følgende principper:

 • Organisere og tilrettelægge træninger, hvor spillerne får mulighed for at have en eksperimenterende tilgang til udførslen af øvelser
 • Fokus på en balanceret tilgang, hvor fokus på målrettethed og udvikling balancerer med en til stadighed legende tilgang til indlæring. Det er fortsat processen snarere end resultatet, der er fokus
 • Undervejs skal trænerne stille opgaver og spørgsmål, som skal aktivere spillerne, samt inddrage input undervejs i processen
 • Sikre kompetent og ishockeyfaglig vejledning, korrektioner og re-korrektioner
 • Evaluere og bedømme indholdet af træningsudbyttet for spillerne