Back

I dette kapitel vil du blive introduceret til backens rolle i de forskellige zoner. I udviklingen af en back er det vigtigt at lære backspillerne, hvad der skal til for at opnå landsholdsklasse, i en tidlig alder. Indlæringen af grundlæggende færdigheder skal ske i en tidlig alder og er ikke positionsbestemt. Når spilleren kommer i puberteten, bliver det væsentligt at indlære positionsbestemte bevægelser.

Her kan du læse Back-kapitlet fra ‘ATK – den danske stil 2.0’.

Her kan du se inspirationsvideoerne til backtræningen.
Back – kampklip