Om Danmarks Ishockey Union

Danmarks Ishockey Union har siden stiftelsen i 1949 været dansk ishockeys øverste politiske og administrative organ.

DIU har tre hovedopgaver; at servicere medlemsklubberne på alle relevante områder, at skabe rammer og indhold for talentudviklingen, samt at udvikle og lede landsholdene.

DIU’s opgaver løses af en administration og en sportsafdeling, som har kontor i Brøndby.

Den politiske ledelse i DIU består af et repræsentantskab og en bestyrelse. Der er nedsat forskellige udvalg til at løse politiske opgaver m.m.

Læs mere under menupunkterne Politisk Ledelse samt Administration og sportsafdeling, hvor du også kan se, hvordan du kan komme i kontakt med enkeltpersoner i DIU.