Vejledning ved agentvirksomhed & unge spillere

DIU’s anbefalinger ved agentvirksomhed

I takt med den konstante opkvalificering og professionalisering af ishockeysporten både i Danmark og internationalt, har ishockeyagenter i stigende grad et ønske om at finde klienter i dansk ungdomsishockey. Det kan være flatterende for både unge spillere og forældre, når og hvis en agent viser interesse, og det er der ikke det mindste i vejen med.
Har man som forældre slet ingen erfaring med agenter, finder DIU det fornuftigt, at man retter henvendelse til sin egen klubtræner eller en anden i foreningen, der har viden og kendskab til området, og som man – som forældre – både kender og har tillid til.
DIU ønsker at informere om de gængse normer internationalt ved henvendelse af en ishockeyagent:

DIU’s anbefaling er: 

  • At en ungdomsspiller tidligst gør brug af en ishockeyagent 1. juni i det år, som spilleren fylder 15 år. Ishockeyagenten kan derved hjælpe med ansøgningsprocessen til fx et svensk hockeygymnasium.
  • Veletablerede ishockeyagenter tager ingen betaling for formidling og forhandling med klubber, før spilleren skriver sin første professionelle senior kontrakt.
  • Kontrakten med en ishockeyagent bør kunne opsiges med 1-3 måneders varsel.
  • Det er aldrig for sent at lave en aftale med en agent, så vær grundig og undersøg tingene, inden man underskriver noget.

I forbindelse med DIU’s aktiviteter og i generel praksis, betyder det: 

  • Vi tillader ingen samtaler med agenter under DIU-samlinger med U16 og U17 landsholdet
  • Vi frabeder os agentopmærksom ved U13 Puljeturneringer og DM & U15 Puljeturneringer
  • Vi frabeder os agent-spiller-kontakt under DM fra U17 og ned.
  • DIU rådgiver objektivt spillere ved spørgsmål med afsæt i ovenstående anbefalinger

DIU’s sportsafdeling

Eksempel på agentaftale med spiller under 18 år: Eksempel