Sæsonens kurser 2023/2024

Trænerkurser for sæson 2023/2024 kan ses her:

 • Maj/juni 2024 – Træningslære A og Træningslære B
 • 1. juni 2023 – Grundkursus (afholdes på engelsk) hos KSF – Tilmeldingsfrist d. 26. maj 2024

 

Andre kurser kan ses her:

 • Lokale førstehjælpskurser som kan planlægges ved henvendelse til Christina Benn
 • Lokale bokspersonalekurser som kan planlægges ved henvendelse til Christina Benn

 

Deltagelsesvilkår:

 • Ved kurser der foregår over flere dage, skal klubben selv finde overnatning for deltagere
 • Ved afmelding fra kursus senere end en uge før kursusstart, pålægges klubben stadig det fulde beløb for deltagelse

 

Kurserne tilmeldes via et link, der er udsendt på mail til alle formænd og sportslige ansvarlige. Kontakt Udviklingskonsulent Christina Benn på cbe@ishockey.dk, hvis I ønsker linket tilsendt.

 

Såfremt de allerede planlagte kurser ikke passer ind hos klubberne, er det muligt at rette henvendelse til Udviklingskonsulent Christina Benn for at høre om muligheden for at oprette konkrete kurser lokalt. Førend det sker, skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Der skal være en god grund til, at de allerede planlagte kurser ikke er aktuelle
 • Der skal være minimum ti deltagere på kurset – har man ikke ti deltagere i egen klub, kan man evt. tale med andre klubber, som også kunne være interesserede i at deltage (DIU opfordrer generelt til, at der minimum er to klubber repræsenteret ved et kursus, da det giver bedre dialog og større udbytte af kurset). DIU forbeholder sig desuden retten til at udbyde kurset til andre klubber, når det er planlagt.

Christina kan kontaktes på cbe@ishockey.dk eller tlf.: 60763391

 

Trænerlegitimation 

Trænere i ungdomsrækkerne skal have gennemgået træneruddannelse svarende til det i skemaet nedenfor angivne niveau for at kunne virke som trænere i DIU-sanktionerede kampe. Såfremt en træner ikke opfylder kravene til korrekt trænerlegitimation, skal klubben indsende en uddannelsesplan. En udfyldt uddannelsesplan er en betingelse for, at træneren kan opnå dispensation til trænercertificeringen.

Der kan desuden ikke gives dispensation til DIU’s trænerkurser. Det betyder, at uanset ishockeyerfaring, skal alle kurser gennemføres for at opnå korrekt legitimation. Endvidere skal rækkefølgen for kurser efterleves.

Første skema viser, hvordan trænerlegitimationen bør se ud i sæsonen 23/24

Andet skema viser, hvordan vi ønsker trænerlegitimationen skal se ud fra sæson 24/25

 

 

Klik videre herunder og læs om DIU’s kurser.

Grundkursus henvender sig til den nye træner. På kurset bliver man introduceret for trænerens lederskab og samarbejdet med nærmiljøet, herunder forældrehåndtering. Desuden bliver man indført i brugen af ATK-materialet, herunder hvordan vores YouTube-kanal virker.

I forhold til træningsdelen bliver man introduceret for den motoriske træning og istræningen, herunder den korrekte udførelse af de tekniske færdigheder på isen.  Der vil være en ispraktik.

Grundkurset dækker derfor følgende emner:

 • Istræning
 • Lederskab
 • Motorisk træning
 • ATK

Grundkursus varer én dag og inden man kan komme på Grundkursus skal man have gennemført to e-læringsmoduler, som bliver tilsendt deltageren inden kursets begyndelse.

Prisen er 1000 kr. Prisen inkluderer instruktører, forplejning og kursusmateriale.

Der udsendes en faktura for samlede antal af deltagere fra klubben.

 

Grundkursus er en forudsætning for en træners fuldendte trænerlegitimation, og der gives som udgangspunkt ingen dispensationer.

B/U1 henvender sig til træneren, som har gennemført Grundkursus. På B/U 1 arbejdes der med sportspsykologi, lederskab og læringsprincipper. Undervisningen i disse emner er bygget op i lige dele forelæsning, refleksionsøvelser og udviklingsøvelser.

På B/U1 arbejdes der mere med de tekniske færdigheder, både ved brugen af video og ispraktik. Desuden introduceres målmandsspillet og fysisk træning.

Kurset indeholder derfor følgende emner:

 • Lederskab
 • Sportspsykologi
 • Læring og sportspædagogik
 • Grundlæggende færdigheder
 • Småspil
 • 3x ispraktik

Træneren skal efter endt kursus være i stand til at vurdere sin egen trænergerning, samt reflektere over ispraktikkens udførelse. Træneren skal desuden være i stand til at opsætte øvelser og småspil, der udvikler spillernes færdigheder.

For at kurset er bestået, skal der indsendes en fuldendt trænerfilosofi til kursusansvarlige umiddelbart efter kursets afslutning. Dette introduceres der til på kurset.

Prisen for B/U1 er 2000 kr. og varer to dage fra lørdag-søndag.

Prisen inkluderer instruktører, forplejning og kursusmateriale. Prisen er eksklusiv overnatning, som klubben/træneren selv booker.

Der udsendes en faktura for samlede antal af deltagere fra klubben.

Grundkurset skal være gennemført, før man kan deltage på B/U1. Der gives som udgangspunkt ingen dispensationer herfor.

BU2 henvender sig til træneren, der har gennemført både BU1 og Grundkursus. BU2 er kurset for træneren, der træner U14 og yngre. På kurset vil der i særlig grad blive dykket ned i træningsmetoder og hvordan træningen bedst muligt designes. Kurset vil være en blanding af praktik og klassisk undervisning. Udover det ishockeyspecifikke vil kurset indeholde et teoretisk og praktisk indføring til kommunikation.

Kurset er berammet til 10 timer og vil foregå på én dag.

Prisen for BU2 er 1000 kr.

Prisen inkluderer instruktører, forplejning og kursusmateriale.

Der udsendes en faktura for samlede antal af deltagere fra klubben.

Talenttræner 1 er rettet mod ungdomstræneren, der i særlig grad beskæftiger sig med talentudvikling. Det er derfor træneren, som træner U16 og ældre, der er i særlig fokus på denne uddannelse. Uddannelsen skal ruste træneren til bedre at vurdere baggrunden for sine beslutninger – herunder hvilke psykologiske og sociologiske faktorer, der spiller ind på udviklingen af spillerne. Kurset vil også dykke ned i ishockeyspecifikke emner og arbejde meget mere i dybden med dem. Kurset er berammet til 20 timer og vil være fordelt på to dage. Det vil være to lørdage fordelt på sæsonen.

Prisen for Talenttræner 1 er 2000 kr. og inkluderer instruktører, forplejning og kursusmateriale.

Kurset er et fortsættelseskursus efter Grundkurset og henvender sig til trænere, som træner børne- og ungdomshold op til U16 inkl., og som gerne vil have viden om:

 • Ledelse
 • Sæsonplanlægning
 • Off ice træning
 • Kost- og ernæringslære
 • Anatomi og fysiologi
 • Børns udvikling
 • Skadesbehandling

Kursusprisen per deltager er 2000 kr. Dette dækker forplejning, instruktører og kursusmateriale.

Kurset er forløberen for Træningslære B, som henvender sig til trænere af junior- og seniorhold.

Kurset er efterfølgeren til Træningslære A, som man skal have gennemgået for at tage Træningslære B. Kurset indeholder emner som:

 • Rørlighed
 • Koordination
 • Hurtighed
 • Styrke
 • Udholdenhed
 • Komplex træning
 • Bevægelseslære
 • Tester

Kursusprisen per deltager er 2000 kr. Dette dækker forplejning, instruktører og kursusmateriale.

Kurset henvender sig til alle ledere i klubben.

Kurset er på én dag.

Forkundskaber
Deltagerne skal have gennemgået Grundkursus.

Formål
At give deltagerne grundlæggende kundskaber i målmandsspillet og i træningsmetoderne

• dække målet
• forflytte sig i målet, og
• målmandens ageren

Kursusprisen er 500,00 kr. pr. deltager. Dette dækker forplejning, instruktører og kursusmateriale.

Henvender sig til spillere, forældre og ledere som dømmer i de turneringer, som ikke bliver påsat automatisk fra DIU’s kontor.

Formål
Grundprincipperne i dommergerningen. Kort gennemgang af de væsentlige regler. Teoretisk gennemgang af 2-dommerprincippet.

Kurset er gratis og bestilles ved henvendelse til Christina Benn på cbe@ishockey.dk

Kurset henvender sig til trænere, ledere, forældre og flere, der har med børn og unge at gøre i forbindelse med ishockeysporten. Kurset har en varighed af 4 timer.

Formål

At give trænere, ledere og forældre en basisviden indenfor de skader, der muligvis kan komme i forbindelse med sporten, og hvordan disse håndteres.

På kurset vil der blive gennemgået:

 • Førstehjælpens fire hovedpunkter
 • Vurdering af tilskadekommen
 • Blokerede luftveje
 • Stabilt sideleje
 • Hjertelungeredning
 • Skader på bevægeapparatet (knæ, kraveben, nakke-/rygsmerter, håndled, m.m.)
 • Førstehjælp til hjernerystelse

Kursusprisen er 300 kr. pr. deltager

Kurset skal have mindst 10 deltagere for at gennemføres, men må ikke overskride 20 deltagere. Kontakt Christina Benn på cbe@ishockey.dk for at koordinere dato.

Vi opfordrer til, at klubber evt. går sammen for at have et minimum på 10 deltagere.