Klubskifter

Reglerne om klubskifte findes i DIU’s Turneringsbestemmelser

Du skal anvende DIU’s klubskifteskema for at ansøge om at skifte klub. Du finder formularen ved at trykke her.

Det fremgår af skemaet, hvem dette skal sendes til via mail, når det er udfyldt.

I alle tilfælde af skifte og/eller transfer gælder, at de relevante dokumenter skal være DIU i hænde senest på datoen for udløbet af den angivne frist.