Kraftcentre og Eliteklasser

Kraftcentrene er et samarbejde mellem Danmarks Ishockey Union og Team Danmark og nogle steder kommunen, som bl.a. lægger vægt på balancen mellem sport på eliteniveau og uddannelse eller job. Konceptet gør det muligt, at ishockeyspillere kan tage en ungdomsuddannelse, fx gymnasium, handelsskole eller teknisk skole, hvor uddannelsesstedet planlægger undervisningen, så spillerne fx kan morgentræne. På nuværende tidspunkt findes der kraftcentre i Esbjerg, Frederikshavn, Gentofte, Herlev, Herning, Odense, Rødovre, Vojens og Aalborg.

Eliteklasser er et uddannelsesmæssigt samarbejde mellem kommune, klub og Danmarks Ishockey Union. Konceptet gør det muligt for unge ishockeyspillere allerede fra 7. klasse at få individualiseret undervisning samt ishockeytræning. Eliteklasser findes i en del ishockeybyer men ikke i alle.

Nedenfor ses en beskrivelse af konceptet for kraftcentre og eliteklasser.

MÅLSÆTNING
DIU har følgende målsætning for eliteklasser og kraftcentre:
• At muliggøre for unge mennesker at kombinere en målrettet og kvalificeret ishockeytræning med studier på folkeskole- og ungdomsuddannelsesniveau
• I samarbejde med klubber at sikre talentudviklingen i dansk ungdomsishockey

FORMÅL
• Udvikle og kvalificere ishockeyspillere til dansk landsholdsniveau/international klasse
• Sikre ishockeyspillere på udvalgte hold under DIU, at de kan udvikle deres talent og opnå deres sportslige mål
• Skabe en sammenhæng mellem gode træningsmiljøer, uddannelse og DIU-aktiviteter
• Kontinuerligt at udvikle og optimere træningsmetoder teknisk, taktisk og fysisk igennem højtuddannede trænere

UDDANELSESINSTITUTION
• For den enkelte spiller skal uddannelsesinstitution og klub opfattes som en fælles enhed
• Samarbejdet mellem uddannelsesinstitution og klub skal derfor være struktureret, kontinuerligt og udtrykke sammenhæng
• Uddannelsesinstitutionen skal have forståelse for den enkelte spillers satsning på ishockey
• Omvendt skal klubben over for den enkelte spiller understrege vigtigheden af et fornuftigt studie-/uddannelsesforløb

ISHOCKEY
• Generelt: Give den enkelte spiller mulighed for at udvikle sig optimalt som ishockeyspiller
• Udvikle individuelle færdigheder – teknisk som taktisk
• Vægte fysisk træning
• Teoretisk og mental uddannelse
• Øge spillerens samlede træningsmængde som ishockeyspiller
• Give den enkelte spiller en god grunduddannelse i samspil med ishockey på eliteniveau

KRAFTCENTRE
DEFINITION
• Et kraftcenter er en foreningsmæssig drevet virksomhed, der støttes af Team Danmark og DIU økonomisk, sportsligt og igennem andre ressourcer
• Kraftcentrene henvender sig til elever i ungdomsuddannelsesregi
• Det er tilladt at opkræve en mindre brugerbetaling

STRUKTUR & HOVEDINDHOLD
• Indsendelse af årsplan
• Afholdelse af individuelle samtaleskemaer to gange årligt
• To ugentlige morgentræninger primært på is
• Uden for is-sæson anvendes de to morgentræninger til fysisk træning og teori
• Teorikurser skal gennemføres af spillere tilknyttet kraftcentret
• Fordelingsnøgle for istræning, fysisk træning og teori er: 50-60 % istræning, 20-30 % fysisk træning, 10-20 % teori
• Istræning ledes af veluddannede instruktører med ret uddannelse, jf. DIU’s trænerlegitimation
• Ved flere end 10 spillere bør den ansvarlige ishockeytræner assisteres

KRITERIER FOR OPTAGELSE
• Klubben skal have et allerede eksisterende elitemiljø
• Klubben har en nedskrevet handlingsplan for uddannelse af trænere
• Cheftræner for kraftcenter skal være villig til at indgå i det af DIU anbefalede uddannelsesprogram/seminarer
• Faciliteter som omklædning/bad, adgang til styrketræning, teori og mødelokaler skal være tilgængelige
• Kraftcenteret skal afholde kursus med ekstern, uddannet diætist og mentaltræner
• Kraftcenteret bør have tilknyttet fysioterapeut, som vil have overblik over gruppen, samt hjælpe med træningsprogram for spillere, som er skadede
• Klubben udpeger en ansvarlig leder med kontakt til DIU
• Kraftcentret skal have en ledelse som er forankret i ishockeyklubben
• Kraftcenterledelsen skal muliggøre en langsigtet og professionel udvikling af kraftcentret

DIU’S ROLLE
DIU varetager godkendelsesproceduren for klubbens og skolens/kommunens ansøgning om kraftcenterstatus
DIU tager stilling til ansøgningen efter samråd med Team Danmark
DIU bistår klubben ved udarbejdelse af lektionsplan og rådgiver om udvalget af kursuslitteratur/under-visningsmateriale
DIU deltager efter behov i møder med klub/ kommune
DIU arrangerer årlige møder for kraftcentertrænerne for udveksling af erfaringer og viden
DIU vurderer og evaluerer kraftcentrene i fællesskab med disse

ELITEKLASSER
DEFINITION
• Eliteklasser er en kommunalt drevet aktivitet, der følger retningslinjer for den idrætsfaglige del af undervisningen, som er udstukket af Team Danmark og DIU
• Eliteklasser er for 7.-10. klasse i den danske folkeskole

STRUKTUR & HOVEDINDHOLD
• To-tre ugentlige morgentræninger
• Fordeles på to istræninger og én fysisk træning i is-sæsonen
• Træningsindholdet skal følge DIU’s ATK
• Uden for is-sæson anvendes de to-tre morgentræninger til fysisk træning og teori
• Teorikurser skal gennemføres for 7.-8. klasse samt 9.-10. klasse
• En fysioterapeutisk/fysisk screening af hver enkel spiller udføres. Istræning ledes af veluddannede instruktører med ret uddannelse, jf. DIU’s trænerlegitimation
• Ved flere end 10 spillere bør den ansvarlige ishockeytræner assisteres

FORSLAG TIL INDHOLD
Spillere i 7.-8. klasse skal gennemgå kurser i følgende emner:
• Basal sportsernæring
• Fair Play
• Basis dommerregler

Spillere i 9.-10. klasse skal gennemgå kurser i følgende emner:
• Basal idrætsskadebehandling og forebyggelse
• Almen træningslære/reduceret grundkursus (kan vælges at gennemføres i Kraftcenterregi)
• Dommergrundkursus (kan vælges at gennemføres i Kraftcenterregi)

Kontakt Sportsafdelingen sport@ishockey.dk for yderligere information om kraftcentre og eliteklasser.