Dommerpåsætning

Dansk Ishockey Dommerklub (DID) er medlem af DIU, og efter aftale mellem DID og DIU benyttes dommerne i alle turneringskampe fra U 15.1 og opefter.

Det er Bo Andersen fra DIUs Dommerudvalg, som påsætter dommerne til turneringskampene.

DID’s dommere KAN endvidere også benyttes i andre turneringskampe efter bestilling hos Bo Andersen på andersen@ishockeydommer.dk.

I turneringskampe og klubstævner, hvor DIU ikke påsætter dommere, skal klubben selv levere uddannede dommere. Disse dommere skal som minimum have gennemgået et DIU begynderdommerkursus. Kontakt Bo Andersen for at bestille eller tilmelde dig på et begynderdommerkursus.

De dommere, der benyttes i ungdomskampene indtil TalentLigaen incl., afregnes centralt af DIU. Hver klub indbetaler 2 rater til DIU i løbet af sæsonen til dækning af disse dommerhonorarer. Raterne beregnes på grundlag af klubbens angivelse af, hvor mange hold den deltager med i DIU’s turneringer.

Dommere, der benyttes i TalentLigaen, 1. division og i Metal Ligaen, afregnes ligeledes gennem DIU. Ligaklubbernes dommerudgifter modregnes løbende i det reklamevederlag, de modtager fra DIU, mens 1. divisionsklubberne betaler forud for 1 måneds kampe via faktura udsendt fra DIU.

Dommerhonorarerne bestemmes efter aftale mellem DID og DIU, så vidt muligt for en 3 års periode ad gangen. Der er i juni 2022 indgået en 3-årig aftale gældende til udgangen af sæsonen 2024/25.

Honorarerne og andre informationer vedr. vores ishockeydommere kan ses under andre menupunkter på denne side.