Krænkende adfærd

I ishockeysporten skal der være plads til alle. Man skal behandle hinanden med respekt, og ingen skal være udsat for mobning eller overgreb af nogen art.

IIHF definerer krænkelser og mobning således:
Psykiske overgreb – enhver uønsket handling som eks. indespærring, isolation, verbalt overgreb, ydmygelse, trusler eller enhver anden behandling, der kan forringe ens følelse af identitet, værdighed og selvværd.

Fysiske overgreb – enhver bevidst og uønsket handling som eks. slag, spark, bid eller brændemærkning, der forårsager fysiske traumer eller skader. En sådan handling kan også bestå af tvungen eller upassende fysisk aktivitet (eks. upassende mængder træning i forhold til alder eller fysik, træning når man er skadet eller har smerter), tvungen alkoholindtag eller tvungen dopingmisbrug.

Racisme og diskrimination – enhver handling eller holdning, der nedgør eller fordømmer et individ eller en gruppe baseret på race, hudfarve, køn, etnicitet, national eller soical oprindelse, religion, filosofisk eller politisk holdning, civilstatus eller seksuel orientering.

Seksuelle krænkelser – enhver uønsket handling eller opførsel af seksuel karakter, uanset om det er verbalt, non-verbalt eller fysisk. Seksuelle krænkelser kan også være seksuelle overgreb.

Seksuelle overgreb – enhver seksuel adfærd uanset om det er med eller uden fysisk kontakt eller penetration, hvor samtykke er tvungen/manipuleret eller ikke er givet eller kan gives.

Forsømmelse – når en træner eller anden person med ansvar for spilleren ikke formår at drage et minimum af omsorg for spilleren, hvilket forårsager skade, tillader at der forårsages skade eller skaber en situation, hvor spilleren er i overhængende fare.

Her informerer DIU om mobning og krænkelser

Velkommen på et DIU-hold
Børneattester
Holdlederkursus
Personalepolitik

 

Nyttige links
Aktivt, sundt og trygt fritidsliv
Spejlven

Her kan du få mere information om mobning og overgreb
IIHF Abuse & Harassment Code

KØB HER.