ATK – den danske stil 2.0

Talentarbejdet i dansk ishockey bør være rodfæstet i en fælles vision, derfor har Danmarks Ishockey Union udarbejdet denne vision for talentudviklingen i Danmark:

Vision:
Danmarks Ishockey Union giver mennesker, uanset alder, køn og etnicitet, mulighed for at opleve en livslang glæde ved ishockey. Gennem dedikation og sammenhold bliver fremtidens ishockeyspillere udviklet, både som atleter og mennesker. Danmarks Ishockey Union vil udgøre fundamentet for at skabe oplevelser for livet både på og uden for isen.

Vi har i visionsarbejdet analyseret os frem til, at værdierne er: Sammenhold, dedikation og glæde, som alle ligger til grund for den succesfulde talentudvikling, vi igennem snart 30 år har bedrevet i dansk ishockey.

Sammenholdet er kendetegnet ved, at intet dansk ishockeyresultat er skabt på baggrund af individuelle præstationer, men det har været fællesskabet og sammenholdet, der har været et styrende parameter for dansk ishockeys flotte rejse.

Dedikationen i klub- og talentarbejdet har på alle måder været kimen til den internationale succes, vores spillere har opnået de seneste to årtier. En målrettet og dedikeret arbejdsindsats fra både klub, ledere, forældre og ikke mindst spillere er derfor en nødvendighed, hvis vi fortsat skal være leveringsdygtige i spillere til højeste hylde.

Glæden ved ishockey og legen i sporten skal til enhver tid gennemsyre udviklingsmiljøet i klubber såvel som unions- og landshold.

‘ATK – den danske stil 2.0’ er bygget på visionen og værdierne i talentudviklingsarbejdet.