DIU’s opgaver

DIU HAR FØLGENDE OVERORDNEDE OPGAVER:

 • DIU skal på en relevant, hurtig og kvalitetsbevidst måde servicere medlemsklubberne efter deres behov og i det omfang, unionens ressourcer tillader det, herunder med løbende rådgivning og anden bistand i turnerings- og regelspørgsmål, kontraktspørgsmål, spørgsmål om moms og skat, klubskifte- og transferforhold og på alle andre områder af relevans for klubbernes daglige virke og udvikling,
 • DIU skal i samarbejde med medlemsklubberne tilrettelægge og gennemføre en række holdturneringer og puljespil samt pokalturneringen, ungdoms DM-stævner og kvinde-DM, samt landsdækkende elitesamlinger for U 16 og U 17 spillere,
 • DIU skal varetage alle overordnede opgaver på bredde- og ungdomsområdet, bl.a. gennem Bredde- og Ungdomsudvalget og på Bredde- og ungdomsmøder, så alle klubber har forudsætninger for et kvalificeret og bredt tilbud til dem, der ikke er elitespillere,
 • DIU skal sørge for dommerpåsætning til samtlige turneringskampe fra U 15.1 samt opgøre og afregne dommerhonorarer m.m.,
 • DIU skal udvikle IT-værktøjer, der gør det nemmere og mere effektivt for medlemsklubberne og DIU at gennemføre DIU’s turneringer og at indsamle, registrere og formidle spiller- og kampdata,
 • DIU skal varetage unionens økonomi, herunder forvalte tilskud fra Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund,
 • DIU skal tilrettelægge og gennemføre uddannelse af spillere, klub- og landstrænere samt frivillige ledere og dommere, så kompetenceudviklingen i dansk ishockey fremmes,
 • DIU skal løbende tilpasse og justere unionens vedtægter og turneringsbestemmelser, så de er i overensstemmelse med politiske beslutninger og myndighedskrav, og så de til stadighed er egnet til at fremme ishockeysportens udvikling og udbredelse,
 • DIU skal tilrettelægge og gennemføre bestyrelsesmøder, udvalgsmøder og repræsentantskabsmøder,
 • DIU skal afgøre eller bistå ved afgørelsen af disciplinær- og klagesager,
 • DIU skal markedsføre og sælge unionens rettigheder med henblik på optimering af det kommercielle potentiale, uanset om dette sker i en DIU driftsenhed eller ved outsourcing af salg- og marketingfunktionen,
 • DIU skal løbende og i rette tid informere medlemsklubberne og andre interessenter om sin virksomhed, herunder om unionens servicetilbud og aktiviteter, på unionens websites og gennem andre relevante informationskanaler,
 • DIU skal være ishockeysportens talerør over for medier og andre eksterne samarbejdspartnere, bl.a. ved gennemførelse af pressemøder, ved samarbejdsmøder og samarbejde i øvrigt med forbundets TV-partner, samt ved andre møder og aktiviteter med henblik på markedsføring af ishockeysporten,
 • DIU skal tilrettelægge og gennemføre alle samlinger, landskampe og andre aktiviteter og udviklingsprojekter for seniorherrelandsholdet og for unionens øvrige fem landshold,
 • DIU skal forhandle og indgå aftaler med seniorlandsholdsspillerne om aflønning og andre vilkår, samt bistå landsholdsspillerne med rådgivning om job og uddannelse,
 • DIU skal løbende samarbejde og udveksle informationer med Team Danmark om unionens elitearbejde, jf. den med Team Danmark indgåede samarbejdsaftale om elitesatsningen i DIU,
 • DIU skal varetage samarbejdet med en række andre interessenter og samarbejdspartnere, herunder International Ice Hockey Federation samt repræsentanter for politiske organisationer og offentlige myndigheder i Danmark,
 • DIU skal udarbejde og gennemføre politikker på en række områder, herunder job og uddannelse for landsholdsspillere, ernæring og anti-doping, samt udarbejde og synliggøre sine holdninger til ishockeysportens centrale sportslige og etiske problemstillinger.