Eksempel – aftale

AFTALE

mellem spiller, forældre og ishockeyagent

Som følge af kontrakten mellem spiller XX, underskrevet og godkendt af forældre og Ishockeyagenten, godkender spiller XX og forældre at ishockeyagenten repræsenterer og forestår forhandlinger i Danmark såvel som i europæisk og nordamerikansk ishockey.

Agenten forpligter sig til at følge, rådgive, forestå forhandlinger og i det hele taget assistere spilleren og dennes familie i den aktuelle udenlandske / danske klub, han end måtte spille i.

Agenten følger op på indgåede kontrakter, er med i fremtidige kontraktforhandlinger, og orienterer sig i det hele taget om, og sørger for at indgåede aftaler, skriftlige som mundtlige, mellem parterne bliver overholdt.

Agenten skal hele tiden orientere sig om, hvilke fremtidsmuligheder spilleren har i Danmark og det øvrige udland. Agenten skal rådgive og udvikle samt altid forhandle på bedst mulig måde.

Spilleren accepterer at betale agenten et gebyr på (fx 4%+moms), som er baseret på den grundløn på en evt. professionel kontrakt, der vil være angivet i en kontrakt, som agenten har forhandlet med positivt resultat.

Ovenstående aftale kan opsiges af begge parter med 30 dages varsel, og bekræftes af alle parter ved underskrivelse.

Dato:

Underskrift – spilleren

Underskrift – forældrene (såfremt spilleren er umyndig)

Underskrift – agenten