Kære Alle

Til jeres information, samt hvis I vil give informationen videre til relevante atleter:

Team Danmark afholder informationsmøde på Frederiksberg for atleter der overvejer at starte på videregående uddannelse indenfor den nærmeste fremtid.

Informationsmødets indhold:

  • Regler og muligheder på uddannelser med og uden særlige elitesportsordninger
  • Gode råd til det gode ’dual career’ forløb
  • Kvote-2 og elitesports-kvalifikationer atleterne kan fremhæve
  • Team Danmarks tilbud til atleter på videregående uddannelser
  • Gode råd til sabbat-år og til anden kompetenceudvikling under aktiv karriere

Tid og sted:

Tirsdag d. 25. februar 2020. Arrangementet gentages hhv. kl. 14-15 og kl. 19-20 og afholdes på:

Falkonergårdens Gymnasium, Sønderjyllands Alle 25
2000 Frederiksberg

Repræsentanter fra Study4player, Københavns Universitet, samt vejleder fra Studievalg København vil være repræsenteret.

Der afholdes lignende arrangement i Aarhus d. 4. marts

Vi optager oplæggene og de vil kunne ses på vores hjemmeside efterfølgende

https://teamdanmark.dk/uddannelse/informationsmoede-om-videregaaende-uddannelse-og-eliteidraet/

Har I eller jeres atleter spørgsmål, så kontakt Christina Teller eller Magnus Wonsyl hos Team Danmark