Team Danmark indbyder i samarbejde med elitekommunerne Aalborg, Herning, Aarhus, Odense og Roskilde til informationsmøder om ungdomsuddannelse og elitesport.

Aalborg 23. november

Herning 24. november

Aarhus 25. november

Odense 26. november

Roskilde 2. december

I forhold til tidligere år har vi på grund af ændringer i de generelle ansøgningsfrister været nødsaget til at fremrykke atleternes ansøgningsfrist til 15. januar 2016. Det betyder, at I som forbund skal have færdigbehandlet ansøgningerne senest 10. februar 2016, så vi senest den 12. februar kan give atleterne svar.

De uddannelsesansvarlige bør gennemse kriterierne for sportslig godkendelse og jeg står selvfølgelig til rådighed for spørgsmål og sparring.

I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på de rigtig gode muligheder der er for atleter, som ikke bliver sportsligt godkendt.

De enkelte kommuner har nu mulighed for at godkende atleter til lokale fleksible ordninger på ungdomsuddannelserne.

Blandt andet kan der dispenseres for afstandskriterierne. Denne gruppe har dog ikke mulighed for forlængede forløb og supplerende undervisning betalt af Team Danmark eller DIF.

Magnus Wonsyld

Konsulent, karriere og uddannelse

+45 4326 2521

Tlf.: (+45) 30 10 42 68

+45 4326 2521

Email: mawo@teamdanmark.dk