Skills-class

Formål
Give alle spillere i U14-årgangen mulighed for:

 • At videreudvikle grundlæggende færdigheder for alle udøver i alderskategorien med afsæt i DIU’s specialister/skills-trænere
 • At få målrettet feedback

Program

 • 5 årlige sessioner i hhv. Vest og Øst – hver session består af to istræninger og en off-ice-aktivitet
 • Årlig breddesamling

Indhold
Træningerne i DIU’s skills-class arbejder udelukkende med individuelle grundfærdigheder. Træningerne vil primært tage udgangspunkt i stationstræning med høj aktivitet, kompetent feedback og småspilsøvelser.

Skills-class vil særligt lægge vægt på:

 • Skøjteløb
 • Stokteknik
 • Skudteknik
 • Småspil med fokus på grundfærdigheder

Sæsonens samlinger kan ses i kalenderen, der ligger på ishockey.dk.

Hvem kan deltage?
Aktive U14-ishockeyspillere på landets U15-hold, der har spillet ishockey i minimum tre fulde sæsoner. Spillerne skal være alderssvarende i deres tekniske kunnen og leve op til de kriterier, der er fremsat i ATK 2.0. Det er unionstrænerens opdrag at vurdere spillernes tekniske niveau. Endvidere forventes det af spilleren, at opførsel, indstilling og attitude er i overensstemmelse med DIU’s værdisæt.

Breddesamling
For at deltage i breddesamlingen skal spilleren have deltaget i alle 5 skills-dage og have et alderssvarende teknisk niveau. Hvis spilleren ikke har deltaget i samtlige skills-dage, kan den ansvarlige skills-træner i særlige tilfælde dispensere fra reglen.
Breddesamlingen vil bestå af en blanding af istræning og interne kampe (kampene kan både afvikles som 3 vs. 3-format eller 5 vs. 5-format).
Breddesamlingen er med delvis egenbetaling.

Træningsprincipper
DIU’s skills-class bygger på træningsprincipperne om, at en legende tilgang til læring er en nødvendighed for at skabe et solidt fundament for den ishockeymæssige udvikling.

Det betyder, at vi tilstræber, at trænerne på DIU’s skills-class arbejder ud fra følgende principper:

 • Organisere og tilrettelægge træninger, hvor spillerne får mulighed for at have en eksperimenterende tilgang til udførslen af øvelser
 • Fokus på en målrettet, men legende indlæring, som lægger fokus på processen snarere end resultatet
 • Undervejs skal trænerne stille opgaver og spørgsmål, som skal aktivere spillerne, samt inddrage input undervejs i processen
 • Sikre kompetent og ishockeyfaglig vejledning, korrektioner og re-korrektioner
 • Evaluere og bedømme indholdet af træningsudbyttet for spillerne