Der er endelig givet grønt lys til, at udendørs idrætsaktiviteter kan genoptages i et vist omfang. Danmarks Idrætsforbund har i den forbindelse informeret om seneste nyt i forhold til retningslinjerne for idrætsaktiviteter i Danmark, som kan ses her.

Retningslinjerne fastslår blandt andet, at al aktivitet skal foregå udendørs, hvilket sætter naturlige begrænsninger for, hvad man kan træne i forhold til ishockey, men det giver blandt andet muligheder i forhold til sommertræning.

DIU anbefaler, at I sørger for at sætte jer godt ind i retningslinjerne, undgår at presse citronen og så vidt muligt holder afstand.

Nedenfor er et udpluk af de nye fælles retningslinjer fra DIF og DGI:

  • Udendørs idræt med kropskontakt er tilladt, hvis der er tale om sporadisk kropskontakt. Opfordringen er at minimere andelen af træningstid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger.
  • Udendørs idrætter med kropskontakt kan udelukkende igangsætte træningsrelaterede aktiviteter – der må således ikke arrangeres turneringer, stævner og lign. på tværs af foreninger eller i egen forening.
  • Udendørs idrætter uden kropskontakt kan genoptage turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis. (F.eks. i tennis, ridning og sejlsport)
  • Indendørs idrætter kan etablere udendørs aktiviteter, hvis der kan stilles faciliteter til rådighed. Aktiviteterne kan kun være træningsrelaterede, og aktiviteterne organiseres uden kropskontakt. Redskaber, der normalt anvendes til aktiviteten, kan ikke rykkes med udendørs (F.eks. gymnastikredskaber til spring).
  • Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler må fortsat ikke være tilgængelige i klubhuse o. lign. Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.

Retningslinjerne fra DIF og DGI kan ses her.