Kære alle,

Hermed indkaldes til DIU’s ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 16. juni 2018, kl. 10.30, på Scandic Hotel i Odense, Hvidkærvej 25 (frakørsel 52).

Indkaldelsen sker jf. det allerede varslede på DIU’s hjemmeside & vedtægter. Særskilt mail er udsendt til alle DIU’s klubformænd.

Der vedhæftes følgende bilag:

    • Indkaldelse med dagsorden, rapporter, indkomne forslag, revisorgodkendt årsrapport for 2017 med noter samt motiveringer/bilag
    • Fuldmagtsblanket

Indkaldelsesmappen bliver ikke sendt med almindelig post, men udleveres på selve mødet.

Mødet begynder kl. 10.30, og I må regne med, at mødet varer til kl. ca. 15.00. Programmet ser således ud (ca. tidspunkter):

10.30: Repræsentantskabsmøde, 1. del

12.30: Frokost

13.30: Repræsentantskabsmøde, 2. del

15.00: Mødet slut

Bemærk:

  • Hver (aktive) medlemsklub har to stemmer på repræsentantskabsmødet, og kun to repræsentanter fra klubben har taleret på Repræsentantskabsmødet.
  • Hvor der er en professionel overbygning (i selskabsform), kan man vælge at medbringe ligaselskabets direktør eller formand som den ene repræsentant for klubben. Det skal fremgå af den fuldmagt, som er vedlagt, hvem der repræsenterer klubben på Repræsentantskabsmødet.
  • De personer, der stiller op til valg til et af udvalgene, er naturligvis også velkomne på mødet.
  • I lighed med sidste år og jf. DIU’s love kapitel V §3, udsender DIU samtlige kandidater til personvalg senest 7 dage før repræsentantskabet (fredag den 8. juni).

Af hensyn til arrangementet bedes I venligst senest lørdag den 9. juni give mig besked om jeres/jeres klubs deltagelse i Repræsentantskabsmødet.

På gensyn til mange af jer i dag til Ishockey Award og til repræsentantskabsmødet i Odense lørdag den 16. juni.