De to specialforbund vil have kortlagt, hvor stort omfanget af hjernerystelser i eliteidræt reelt er, og samtidig gøre det mere transparent for udøverne, hvordan man forholder sig i situationer, når hovedskader opstår. Første skridt i samarbejdet bliver derfor at stable et projekt på benene, som kan belyse omfanget af hovedskader.

Landsformand i Hjernerystelsesforeningen Ronni Lykke Bødker forklarer:

”Vi har som mission at hjælpe og støtte ramte med hjernerystelse. Det gælder både de danskere, der bliver kørt ned på cykel eller slår hovedet på arbejdspladsen, men det gælder selvfølgelig også eliteidrætsudøverne. Derfor er vi glade for etableringen af et samarbejde mellem DIU, DHF og Hjernerystelsesforeningen, og den vej igennem som patientforening, at være med til at belyse problemstillingen omkring eliteidræt og hjernerystelse.

Det er helt afgørende at få klarlagt, hvor stort et problem hjernerystelser er i eliteidræt. Kun sådan kan vi fremadrettet forbedre forholdene for de ramte eliteidrætsudøvere og hjælpe dem hurtigst muligt tilbage til fuld styrke igen.

Direktør i DIU, Ulrik Larsen, udtaler:

”Vi ser frem til at søsætte dette samarbejde og håber at kunne sætte tilstrækkelig med fokus på et meget komplekst område, så både trænere, ledere og ikke mindst udøverne selv bliver i stand til at agere korrekt i situationer, hvor skader opstår.”

Ligesom man ikke kan fjerne hovedskader i trafikken, kan vi heller ikke gøre det i sporten, men vi kan via dette samarbejde, indhente ny viden på området, og vi kan sammen med Hjernerystelsesforeningen bidrage til, at alle omkring sporten er bedre oplyste, det være sig både i som forebyggelsesinformation, men så sandelig også, så tilskadekomne udøvere straks efter en hovedskade bliver håndteret korrekt.”

Morten Henriksen, der er sportschef i Dansk Håndbold Forbund, glæder sig over at kunne indgå et samarbejde med de to parter:

”Samarbejdet er vigtigt, fordi det handler om en yderst aktuel problematik i dansk håndbold. Det sker heldigvis ikke så tit, at en spiller bliver langtidsskadet på grund af et slag mod hovedet. Men det er alligevel meget vigtigt at få belyst problematikken i dybden, da hovedskaderne kan have store konsekvenser for vores spillere,” siger Morten Henriksen

”Vi har i forvejen et godt samarbejde om hovedskader i gang i regi af DIF, og det er vores holdning, at jo mere viden, vi får om problematikken, jo bedre bliver vi til at håndtere og forhåbentlig også forebygge alvorlige hovedskader.”