Den 31. august. – 2. september holder Danmarks Ishockey Union for første gang opstartstrænermøde for alle årgange. Møderne afholdes online, og der vil være mulighed for både nationale og regionale drøftelser.

Møderne foregår online og afholdes med henblik på at skabe en endnu større sammenhængskraft for vores ungdomsturneringer. Det er endvidere vedtaget i turneringsbestemmelser med henvisning til følgende lovtekst:

DIU faciliterer før sæsonstart i de respektive årgange et fælles trænermøde i hhv. Øst og Vest. Der er mødepligt for alle klubber med minimum én træner pr. tilmeldt turneringsårgang”

Mandag d. 31. august
Kvindeliga
16:00 – 16:15 Introduktion og turneringsinformationer
16:15 – 16:45 Nationalt trænermøde med fokus på kommunikation ml. forbund og klub
16:45 – 17:00 Afrunding

Tirsdag d. 1. september
U7-U9
17:00 – 17:15 Introduktion og turneringsinformationer
17:15 – 17:45 Regionalt trænermøde med fokus på intern kommunikation
17:45 – 18:00 Opsamling af gode ideer og hovedpointer fra de regionale drøftelser

U11
18:30 – 18:45 Introduktion og turneringsinformationer
18:45 – 19:15 Regionalt trænermøde med fokus på intern kommunikation
19:15 – 19:30 Opsamling af gode ideer og hovedpointer fra de regionale drøftelser

Talentliga
19:45 – 20:00 Introduktion og turneringsinformationer
20:00 – 20:30 Nationalt trænermøde med fokus på kommunikation ml. forbund og klub

Onsdag d. 2. september
U12-U13
17:00 – 17:15 Introduktion og turneringsinformationer
17:15 – 17:45 Regionalt trænermøde med fokus på intern kommunikation
17:45 – 18:00 Opsamling af gode ideer og hovedpointer fra de regionale drøftelser

U15
18:30 – 18:45 Introduktion og turneringsinformationer
18:45 – 19:15 Regionalt trænermøde med fokus på intern kommunikation
19:15 – 19:30 Opsamling af gode ideer og hovedpointer fra de regionale drøftelser

U17
19:45 – 20:00 Introduktion og turneringsinformationer
20:00 – 20:30 Nationalt trænermøde med fokus på kommunikation ml. forbund og klub

Tilmeldingen og de korrekte links får man hos sin klub