Personlige årsager har fået Danmarks Ishockey Unions direktør Jonas Torines til at opsige sin stilling efter kort tid i organisationen.

– Det er med stor beklagelse, at vi har modtaget Jonas Torines’ opsigelse, da jeg fortsat er af den overbevisning, at Jonas havde de rette menneskelige og faglige kompetencer til at bestride jobbet i DIU, siger Henrik Bach Nielsen, formand for Danmarks Ishockey Union.

– Jeg har fået samme positive tilbagemeldinger fra en lang række af de klubber og samarbejdspartnere, Jonas har nået at møde, siden han tiltrådte 1. september, og derfor er jeg også både personligt og professionelt ekstra ærgerlig over dette. Samtidig respekterer jeg naturligvis Jonas’ beslutning, når den er baseret på personlige årsager, og jeg ønsker ham alt held og lykke i fremtiden.

Indtil en erstatning for Jonas Torines er fundet, vil Danmarks Ishockey Unions bestyrelse rykke tættere på den daglige drift i sekretariatet og støtte op om de opgaver, Jonas Torines hidtil har løst.