Den kommende sæsons kurser er nu på plads, og vi kan tilbyde følgende:

Grundkursus i Hvidovre d. 22.-23. august 2015 – sidste tilmeldingsfrist er d. 7. august 2015. Prisen for dette kursus er 1000,00 kr. + evt. overnatning.
Grundkursus i Vojens d. 26.-27. september 2015 – sidste tilmeldingsfrist er d. 11. september 2015. Prisen for dette kursus er 1000,00 kr. + evt. overnatning.

B/U1 kursus i Vojens
d. 2.-4. oktober 2015 – sidste tilmeldingsfrist er d. 18. september 2015. Prisen for dette kursus er 1000,00 kr. + evt. overnatning.

B/U2 kursus d. 29.-31. januar 2016 – sidste tilmeldingsfrist er d. 15. januar 2016. Prisen for dette kursus er 2000,00 kr. + evt. overnatning.
Klubber der er interesseret i at afholde dette kursus, er meget velkomne til at kontakte mig.

Målmand 1 kursus i Herning d. 19. september 2015 – sidste tilmeldingsfrist er d. 4. september 2015. Prisen for dette kursus er 1000,00 kr.

Vægttræning for børn
kursus d. 5. september 2015 i Jylland/Odense – sidste tilmeldingsfrist er d. 21. august 2015. Prisen for dette kursus er 1000,00 kr. – AFLYST
Vægttræning for børn kursus i Hvidovre d. 19. september 2015 – sidste tilmeldingsfrist er d. 4. september 2015. Prisen for dette kursus er 1000,00 kr.
Klubber der er interesseret i at afholde dette kursus i Jylland, er meget velkomne til at kontakte mig.

Kurserne er med danske instruktører.

Tilmeldingsblanketter til kurserne fås hos Dorthe Nøhr på dnr@ishockey.dk.

Hermed følger beskrivelsen af kurserne:

Målmandskursus 1
Kurset henvender sig til alle ledere i klubben. Kurset er på en dag.

Forkundskaber
Deltagerne skal have gennemgået Grundkursus.

Formål
At give deltagerne grundlæggende kundskaber i målmandsspillet og i træningsmetoderne
• dække målet
• forflytte sig i målet, og
• målmandens ageren.

Kursusprisen er 1000,00 kr. pr. deltager. Dette dækker forplejning, instruktører og kursusmateriale.

Grundkursus
Kurset henvender sig til alle ledere i klubben samt til interesserede forældre. Kurset er normeret til 2 dage.

Formål
Formålet med Grundkursus er
– at give samtlige deltagere (ledere, trænere og forældre) et grundlæggende kendskab til ishockey og de værdier, der gælder i ishockey, og
– at engagere deltagerne, så de får lyst til at fortsætte ledergerningen.

Dette er det første kursus i ishockeyuddannelsen (i svensk ishockey er kurset obligatorisk for alle, der ønsker at blive leder – uanset baggrund). For at kunne gå videre til andre uddannelser skal man have bestået grundkurset.

Kursusprisen er 1000,00 kr. pr. deltager. Dette dækker forplejning, instruktører og kursusmateriale.

B/U 1 kursus
Kurset henvender sig til dem, der skal lede og træne børne- og ungdomshold op til U15 incl. Kurset er på 3 dage.

Forkundskaber
Kurset er for trænere der minimum har været på et Grundkursus senest i sæsonen 2009-2010. Trænere der har deltaget i Grundkurset efter sæsonen 2009-2010 vil blive tilbudt kurset senere. Skulle der være ledige pladser på kurset, vil de blive tilbudt trænere som har været på Grundkurset i indeværende sæson.

Formål
Formålet med B/U 1 er
• at give deltagerne basiskundskaber i ishockeyspillet,
• at give deltagerne pædagogiske værktøjer, og
• at lære deltagerne, hvordan de skal lede børn og unge.

Kurset skal stimulere deltageren til at udbygge sin viden og styrke sit engagement, så han kan udvikles som ishockeytræner og -leder. Endvidere skal kurset få deltageren til at reflektere over sin rolle som leder og give ham værktøjer og metoder til at udvikle sig i denne funktion.

Kursusprisen er 1000,00 kr. pr. deltager. Dette dækker forplejning, instruktører og kursusmateriale.

B/U 2 kursus
Kurset henvender sig til dem, der skal lede og træne børne- og ungdomshold op til U17 incl. Kurset er på 3 hele dage.

Forkundskaber
Deltagerne skal have bestået Grundkursus samt B/U 1.

Formål
B/U 2 kurset sigter på at give deltagerne basiskundskaber i planlægning, individuel træning, ishockeyspillet, og hvordan man formidler denne viden, samt de grundlæggende kundskaber i, hvordan de skal lede børn og unge.

Kurset skal ligesom B/U 1 kurset stimulere deltageren til at udbygge sin viden og styrke sit engagement, så han kan udvikles som ishockeytræner og -leder.

Endvidere skal kurset få deltageren til at reflektere over sin rolle som leder og give ham værktøjer og metoder til at udvikle sig i denne funktion.

Vægttræning for børn
En kort kursusbeskrivelse:
Vægttræning er en vigtig og sund del af børns træning. Det skal påbegyndes i 10 års alderen og er en central del i udviklingen af ishockeyspillere i verdensklasse.
Kurset er meget praktisk orienteret og vil have stort fokus på opbygningen af programmer og sikkerheden omkring vægttræningen.

Husk at vi også tilbyder følgende kurser, som er ideelle at afholde lokalt:

Begynderdommerkursus
Henvender sig til spillere, forældre og ledere som dømmer i de turneringer som ikke bliver påsat automatisk af DIUs kontor.

Formål
Grundprincipperne i dommergerningen. Kort gennemgang af de væsentlige regler. Teoretisk gennemgang af 2-dommerprincippet.

Kurset er gratis og bestilles ved henvendelse til undertegnede på dnr@ishockey.dk.

Overbygning til begynderdommerkurset
Henvender sig til spillere, forældre og ledere som har været på begynderdommerkurset, men som ønsker at blive opdateret på reglerne, samt at blive instrueret i praktiske øvelser på isen.

Kurset er gratis og bestilles ved henvendelse til undertegnede på dnr@ishockey.dk.

Kursus for bokspersonalet
På kurset gennemgås reglerne for, hvad en speaker må og skal sige, hvad han/hun ikke må sige, udvisningssituationer, og meget mere.

Kurset er for bokspersonalet i alle rækker og har følgende hovedindhold:
• Procedurebeskrivelser før – under – efter kampen
• Registrering af udvisninger på uret
• Udlignende og forsinkede straffe
• Gennemgang af online-rapporteringen
• Spørgsmål og svar.

Kurset er gratis og bestilles ved henvendelse til undertegnede på dnr@ishockey.dk

Holdlederkursus for U7, U9 og U11
Den typiske baggrund for at være holdleder er, at man har et barn på holdet. Herudover har holdledere vidt forskellige baggrunde for at udføre jobbet. Holdlederarbejdet er vigtigt for sæsonens forløb, ikke mindst for forældre, trænere og især spillere. Vi har sammensat et kursus på i alt 4 timer over 2 aftener, hvor du herefter har fået afklaret en masse spørgsmål og er ”klædt på” til sæsonens udfordringer.

Formål
Formålet med Holdlederkurset er få en basisviden om dansk ishockey, lidt historik og baggrund for, at jeres klub og øvrige klubber træner efter ATK principperne.
Kurset vil samtidig give dig en god viden omkring regler og rettigheder, når du – som holdleder – er på udebane, og hvor modstanderholdet måske agerer anderledes end man gør i din klub.

Første aften Program – del 1:
• Velkomst og præsentation
• Uddannelsestrin og struktur i dansk ishockey organisation (unions- & landshold)
• ”Den danske stil”- indhold og struktur
• Tekniske basisfærdigheder – teori
• Love & Turneringsbestemmelser.

Anden aften Program – del 2:
• Fair Play og respekt
• Forældrerollen
• Småspil / spil på tværs – teori
• Pædagogik og lederskab
• Børns udvikling
• Udstyr & ”Best Practise”
Der serveres en sandwich samt kaffe & the under kurset.

Tilmelding

Var det noget for jer at afholde et Holdlederkursus, så kontakt Ulrik Larsen på ula@ishockey.dk.

Forældremøde for U7, U9 og U11 forældre
Mødet afholdes, når sæsonen for alvor er ved at være sparket i gang, og der både spilles LØVE-cups og turneringskampe weekend efter weekend. Ugerne flyver af sted, og vi stopper derfor lige op og tager pulsen på jer forældre og jeres indtryk efter sæsonens første ca. 3 måneder. Samtidig vil vi benytte lejligheden til at give jer en relevant forældreinformation. Vi har sammensat et program, der varer 35-40 minutter plus tid til spørgsmål, og vi placerer møderne, så de passer med jeres børns træning den pågældende aften.

Tidspunkt
Tilpasses de enkelte klubber og gerne, så det passer med U7, U9 eller U11 træningen i din klub.
Der serveres en kop kaffe & the under kurset.

Tilmelding

Er I interesseret i at afholde dette Forældrekursus, så kontakt Ulrik Larsen på ula@ishockey.dk.