I Divisions-kvartfinalen mellem Vojens og Esbjerg den 20. marts kl. 19.15 i Sydjysk Sparekasse Arena scorer Esbjerg i tiden 02.53 i kampens første periode til stillingen 0-1. Kampens dommere vælger at gennemse scoringen på video og underkender målet for off-side. Dette er dog ikke en situation, dommerne kan vælge at gennemse på video iflg. IIHFs regelbog, hvilket er præciseret for Divisions-klubbernes formænd i en informerende email omkring videobrug i Divisions-slutspillet, sendt den 29. februar 2024 kl. 12.04 (bilag 5).

Dommerne er introduceret i brugen af Spiideo og til de gældende regler for reviews på Divisionens Play-off seminar i Odense, den 3. marts 2024. Off-side reviews er i IIHF’s regelbog forbeholdt de to holds trænere og er ikke dækket af de 11 situationer, som regelbogen tillader dommerne at gennemse.

Der anvendes IKKE coaches challenges i Divisionen og derfor kan målscoringer aldrig gennemses for off-side, på nær i det sidste minut af kampens ordinære spilletid og hele overtidsperioden, hvor alle målscoringer skal gennemses for både de 11 dommer-initierede review-situationer og de to Coaches Challenge situationer.

Esbjerg har derfor uretmæssigt fået frataget sin scoring på en teknisk fejl og har protesteret over dette til dommerne med henvisning til ovennævnte informationsmail og også – allerede kort tid efter situationen og mens kampen stadigt var i gang – protesteret til turneringsleder Claus Fonnesbech Christensen per telefon.

DIUs turneringsleder har givet Esbjerg medhold i protesten og resultatet af kampen den 20. marts 2024 annulleres derfor på baggrund af den tekniske fejl begået af dommerne, da de annullerede et mål, de ikke havde hjemmel til at gennemse og dermed omstøde fra kaldet på isen (mål).

Vojens Ishockey Klub har anket afgørelsen til DIU’s Amatør- og Ordensudvalg, som har stadfæstet afgørelsen lørdag formiddag med denne begrundelse: Det må anses som dokumenteret, at dommerne IKKE var bemyndiget til at gennemse målesekvensen med henblik på at kontrollere en evt. offside. Dette er tidligere kommunikeret ud til klubberne som anført i turneringsledelsens afgørelse.

Den eneste rette sanktion herefter er efter udvalgets opfattelse en omkamp, uanset om dette kan virke som et stort skridt henset til, at dommerfejlen begås tidligt i kampens 1. periode. Dette fordi der ikke ses at være andre muligheder end en omkamp, henset til, at fejlen ikke begås af nogle af de involverede klubber, men af dommeren, uanset om dommerens handling kan defineres som kampafgørende eller ej. Tidligere afgørelser om dommerfejl har været afgjort inden for rammerne af de gældende regler, medens nærværende sag er sket uden nogen kompetence for dommerne til at gennemse situationen for evt. offside.

De to klubber ind gået en aftale om, at Vojens får hjemmebane i dag i den programsatte kamp der oprindeligt var planlagt til at finde sted i Esbjerg og at en evt. kamp 3 derfor spilles mandag aften i Esbjerg i stedet.