Der var formands- og sportschefmøde for klubberne øst for Storebælt i aftes, hvor samtlige klubber deltog.

DIF-konsulent Lasse Lyck redegjorde for foreningsudfordringerne i forhold til Covid 19.

Derudover var der masser af andre emner på bordet. Medlemspleje, søgning i fonde, økonomisk status var blandt emnerne, der blev drøftet i en saglig og konstruktiv tone.

– Vi glæder os til en ny og spændende sæson, og klubberne er virkelig konstruktive og lyttende i forhold til de problemstillinger, der har været i forhold til den specielle situation, der stadig hersker omkring foreningslivet og samfundet generelt, siger DIU-direktør Ulrik Larsen.