Efter knap 12 års ansættelse har udviklingschef Flemming Green valgt at søge nye udfordringer udenfor DIU.

Afviklingen af Flemmings igangværende arbejdsopgaver sker i god ro og orden. Udover at Flemming er med omkring sæsonens afsluttende opgaver, er det også aftalt, at Flemming formentlig være med omkring opstarten af sæson 2018/19 aktiviteterne, herunder Dansk Metal Development Camp ultimo juli måned.

Fra unionens side skal der lyde en stor tak til Flemming, som igennem årene, væsentligt har bidraget til implementeringer af blandt andet ATK materiale, LØVE koncept, DIU’s uddannelsesprogram og mange andre tiltag. Alt sammen vigtige elementer som vores klubber, spillere og trænere nyder gavn af rundt om i landet.

DIU igangsætter nu processen omkring en ny og fremtidig sammensætning af organisationen i sports- og udviklingsafdelingen.