Nedenfor er status for de forestående DIU-aktiviteter og information om afvikling af træning og kampe for spillere over 21 år efter afklaring hos DIF mandag d. 26. oktober 2020. Situationen pt. er omskiftelig, og der bliver arbejdet så hurtigt som muligt på afklaring af de ting, der pt. ikke er svar på, som har betydning for afviklingen af breddeishockeyen i Danmark. For ungdomsishockeyen op til 21 års-alderen betyder statsministerens udmeldinger i fredags fortsat, at aktiviteterne i klubregi kan afvikles som i de seneste uger, mens det er meldt ud nedenfor, hvordan man skal forholde sig i forhold til afvikling af kampe og træning for spillere over 21 år.

U16-U17 Metal High Performance Camp
DIF arbejder i øjeblikket på, at man kan tillade overnatning for forsamlinger på 50 ungdomsdeltager for idrætsaktiviteter, men pt. er det ikke tilladt at overnatte i forbindelse med træningssamlinger. Derfor arbejder vi i skrivende stund på en ny dato for afvikling af elitesamlingen. Bliver der givet grønt lys til overnatning tilstræber vi, at Metal High Performance Camp bliver afviklet i uge 45 samtidig med de øvrige landsholdsaktiviteter. Der bliver meldt yderligere ud, når vi har fået afklaring fra DIF.

Landsholdssamlinger i uge 45
DIF arbejder på en afklaring af flere spørgsmål, der kan have betydning for en eventuel afvikling af landsholdssamlinger i uge 45. Derfor afventer vi denne afklaring, inden vi tager endelig stilling til, hvad der skal ske, men uanset intentionen er samlingerne i fare for aflysning, da det pt. ikke er tilladt at overnatte i forbindelse med træningssamlinger.

Grundet den nuværende situation arbejdes der på en ny procedure i forhold til Covid-19-testning i forbindelse med DIU-samlinger. Når den nye procedure er på plads, bliver der meldt ud om den.

Afvikling af kampe for spillere over 21 år
På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at have blandede hold med spillere både over og under 21 år, da disse vil skulle overholde forsamlingsloftet på 10 personer. Det betyder, at Dame 2, Divisionen og motionsrækkerne ikke kan afvikles på nuværende tidspunkt. I Talentligaen må overagespillerne højst være 21 år – altså årgang 99 eller yngre.
Der arbejdes på, at  Divisionen sidestilles med Metal Ligaen og at kampene derfor vil kunne afvikles. Når der er afklaring på dette, bliver det meldt ud.

Afvikling af træning for spillere over 21 år
Det er muligt at sektionere træning for spillere over 21 år, således, at der maksimalt er 10 personer inkl. trænere i hver sektion. Der skal være 2 meter mellem hver sektion – også på isfladen. Der skal være en tydelig opdeling med eks. reb eller bander, så der ikke er nogen tvivl om sektioneringen. Sektionen skal ligeledes have eget omklædningsrum og spillerboks.
Vi opfordrer til, at man gennemfører så mange træningsaktiviteter for spillere over 21 år, så de også kan fastholdes i sporten i denne svære tid.

Generelt
Som udøver skal man ikke bære mundbind, men når man ikke er i gang med sin aktivitet, skal der fra torsdag d. 29. oktober bæres mundbind, da skøjtehallerne er offentligt tilgængelige.