Det er dokumenteret, at antallet af hjernerystelser og hovedskader falder med de moderne fleksible bander i ishockeyhallerne. Danmarks Ishockey Union vil have de nye bander ind i de danske haller inden for en fireårig periode.

Hjernerystelser og hovedskader er for øjeblikket ishockeysportens mest alvorlige problem, og emnet har længe haft absolut højeste prioritet hos Danmarks Ishockey Union (DIU), der vil gøre alt for at forebygge og gennemføre de tiltag, der kan mindske antallet af hjernerystelser og hovedskader i ishockeysporten.

Et af dem er de såkaldt fleksible bander, som er implementeret i flere store ishockeyligaer og ved de store mesterskaber. Det er dokumenteret, at antallet af hovedskader falder på isbaner med fleksible bander.

– Derfor har Danmarks Ishockey Unions bestyrelse nu besluttet, at vi senest om fire år – målet er 2020 – vil have indført fleksible bander på samtlige 26 isbaner herhjemme. Det er vigtigt for sportens fremtid og ikke mindst udøvernes sikkerhed, siger DIU’s formand Henrik Bach Nielsen.

– Det er klart, at det her også skal tjene som et opråb til de kommuner rundt i landet, der har skøjtehaller, men 2020 er – set fra vores synspunkt – et rimeligt og opnåeligt mål. Varsler vi det nu, er der mulighed for at tage højde for de nye bander i de kommunale budgetter, eventuelt over en flerårig periode, tilføjer han.

– Vi VIL ganske enkelt være en sikker sport og vi ønsker at videregive vores helt konkrete viden om emnet til vores trænere og instruktører på DIU’s trænerkurser, så både trænere, ledere og forældre får viden om, hvordan man agerer i en alvorlig hovedsituation. Samtidig fortsætter vi vores samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund og Dansk Håndbold Forbund om hovedskader, siger Henrik Bach Nielsen.

DIU-formanden har selv fingeren på pulsen i det bredere internationale arbejde med de farlige hovedskader, idet han er formand for det internationale ishockeyforbunds (IIHF) medicinske komité, og følger udviklingen og erfaringerne med spillernes sundhed tæt.