Den 6.-7. september afholder Sportsafdelingen opstartstrænermøde for alle årgange. Møderne afholdes online og vil give mulighed for både nationale og regionale drøftelser. Møderne afholdes med henblik på at skabe en endnu større sammenhængskraft for DIU’s ungdomsturneringer. Det er endvidere vedtaget i turneringsbestemmelserne med henvisning til følgende lovtekst:

”DIU faciliterer før sæsonstart i de respektive årgange et fælles trænermøde i hhv. Øst og Vest. Der er mødepligt for alle klubber med minimum én træner pr. tilmeldt turneringsårgang”

For at sikre et godt onlinemøde, er det påkrævet, at kameraet er tændt.

Afviklingen af møderne kommer til at forløbe efter nedenstående plan:

 

Mandag d. 6. september

U7-U9

17:00 – 17:15 Introduktion og turneringsinformationer

17:15 – 17:45 Regionalt trænermøde med fokus på intern kommunikation

17:45 – 18:00  Opsamling af gode ideer og hovedpointer fra de regionale drøftelser

 

U11

18:30 – 18:45 Introduktion og turneringsinformationer

18:45 – 19:15 Regionalt trænermøde med fokus på intern kommunikation

19:15 – 19:30 Opsamling af gode ideer og hovedpointer fra de regionale drøftelser

 

Talentliga

19:45 – 20:00 Introduktion og turneringsinformationer

20:00 – 20:30 Nationalt trænermøde med fokus på kommunikation ml. forbund og klub

 

Tirsdag d. 7. september

U12-U13

17:00 – 17:15 Introduktion og turneringsinformationer

17:15 – 17:45 Regionalt trænermøde med fokus på intern kommunikation

17:45 – 18:00  Opsamling af gode ideer og hovedpointer fra de regionale drøftelser

 

U15

18:30 – 18:45 Introduktion og turneringsinformationer

18:45 – 19:15 Regionalt trænermøde med fokus på intern kommunikation

19:15 – 19:30 Opsamling af gode ideer og hovedpointer fra de regionale drøftelser

 

U17

19:45 – 20:00 Introduktion og turneringsinformationer

20:00 – 20:30 Nationalt trænermøde med fokus på kommunikation ml. forbund og klub