ØKONOMISK STØTTE TIL KLUBBEN
Det er ikke billigt at drive en ishockeyklub, hvis man samtidigt vil opretholde et højt aktivitetsniveau for medlemmerne. I dag modtager de fleste klubber kommunale lokaletilskud eller lignende tilskud, som er afpasset efter klubbens faktiske udgifter til f.eks. husleje, antallet af medlemmer etc.Ønsker man i klubben at igangsætte et konkret projekt, vil det være en god ide at afsøge alle muligheder for økonomisk støtte fra f.eks. fonde. Klik på linket her, hvor du får et lille udpluk af de støttemuligheder, som DIF præsenterer.

Du kan også på ung.dif ved at klikke her se en mere specificeret liste over støttemuligheder, hvis emnet vedrører ungdomsidræt.

Der findes dog mange andre fonde og søgemuligheder, som er mere eller mindre formålsbestemte, så det kan være en god ide at tjekke mulighederne på internettet.

Vær dog opmærksom på, at mange udlodninger stiller krav om, at klubben selv enten stiller med egenkapital eller finder eksterne midler, så budgettet for projektet hænger sammen.

DIU er gerne behjælpelig med afsøgning af ‘markedet’ for fonde, hvis din klub arbejder med en idé eller et projekt.

Endvidere kan DIU som specialforbund også stille andre ressourcer til rådighed, såfremt projektet bliver en realitet.

Kontakt sportchef Ulrik Larsen på 2046 9541.