Lettere regler for brug af billeder på nettet

Datatilsynet har ændret praksis for brug af billeder, så det nu er blevet lettere at få overblik over reglerne for brug af billeder på nettet.

Fremover er samtykke ikke længere obligatorisk ved brug af portræt- og holdbilleder. 

Du skal altid have et gyldigt behandlingsgrundlag for at behandle persondata, og offentliggørelse af billeder er behandling af persondata. Men der kræves ikke længere automatisk samtykke for at offentliggøre portrætter og holdbilleder.

Offentliggørelse af billeder kan som hovedregel baseres på den almindelige interesseafvejningsregel, som I som forening benytter ved meget anden behandling af persondata.

Se eventuelt mere i Foreningsvejledningen her. 

Det gælder dog stadigvæk, at situationsbilleder ikke må udstille de pågældende personer, f.eks. på billeder fra klubfesten. Man skal også være forsigtig med at bringe billeder fra omklædningsrummet, billeder af børn i svømmehallen eller billeder af en skadet udøver. I disse situationer er samtykke ofte nødvendigt.

Oplysningspligten 
Al behandling af persondata skal være oplyst i privatlivspolitikken eller på anden måde. Det gælder også for behandling af billeder. Så husk at omtale dette. For nogle foreninger kan det sikkert være en god idé også at omtale forholdet specifikt i velkomstbreve til nye trænere, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige.

Har du spørgsmål? 
Du kan læse mere om de nye anvisninger fra Datatilsynet her


Skal en af jeres frivillige vinde prisen som Årets energibundt 2019?

Prisen Årets Energibundt går til en træner, holdleder, stævnearrangør eller en helt fjerde, der med en særlig indsats bidrager til sammenholdet i en idrætsforening.

Prisen uddeles af Ørsted og DIF – og de 75.000 kroner, der følger med prisen, uddeles ved DR SPORT 20.

Læs mere om Årets energibundt og indstil en frivillig


Har I styr på, hvad I selv skal sørge for at forsikre?

Som en del af vores medlemskab af DIF er I omfattet af en kollektiv forsikringsaftale med Tryg.

Aftalen dækker ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, psykologisk krisehjælp, idrætsrejseforsikring og retshjælpsforsikring.

Er den kollektive forsikring nok for jer?
Vig bordtennisklub troede som mange andre klubber, at deres udstyr var dækket af Vig hallens forsikring, så da hallen brændte ned, var de ærgerlige og kede af at miste fx vandrepokaler mv. Men de var også fortrøstningsfulde i troen på, at tabet af deres udstyr og inventar ville blive dækket af forsikringen.

Sådan blev det ikke.

Klubben mistede inventar og udstyr for sammenlagt 60-70.000 kr. I kølvandet på branden fulgte desuden tab af medlemmer – klubbens nødlokaler lå nemlig dårligt placeret, og klubben mistede bl.a. hele sit ungdomshold.

Derfor anbefaler de alle andre klubber at følge op på, om deres inventar og udstyr af dækket af en forsikring i dag.

Spiller jeres forsikringer? 
Har I styr på forsikring af jeres udstyr og inventar ved vandskade, tyveri eller brand?

Det er er nemlig ikke omfattet af den kollektive forsikringsaftale, så det skal I selv sørge for at forsikre.

Der kan fx være behov for supplerende forsikringer, hvis I ejer et klubhus eller har inventar og udstyr.

Læs mere 
Læs mere om de supplerende forsikringer, der evt. kan være relevante for jer på www.idrættensforsikringer.dk.

Har I allerede tegnet supplerende forsikringer, kan I få matchet prisen hos Tryg og på den måde sikre en konkurrencedygtig pris.

Læs mere om prismatch her eller kontakt Tryg på telefon 78 75 93 95 for at høre nærmere eller bestille et tilbud.


Har I spørgsmål? 
Har I spørgsmål vedrørende evt. tilkøb af supplerende forsikringer, kan I ringe til Tryg på 4420 4500.