26 personer deltager i dag fredag i DIU’s seminar omkring eliteklasser og kraftcentre i dansk ishockey.

Det er sportschefer, koordinatorer og ledere fra kraftcentrene rundt omkring i landet, der skal diskutere og drøfte kraftcenter-modellen og dennes nutid og fremtid.

Flemming Green, udviklingschef i DIU forklarer om DIU’s værdihus, som er blevet godt modtaget hos Team Danmark og endda brugt som forbillede for andre Team Danmark-støttede forbund. Det er også Flemming Green, der fortæller om den fysiske tilstand rundt omkring i klubberne.

Søren Møller Madsen, ph.d & fysisk træner forklarer om om efteruddannelse af DIU’s eliteklassetrænere og kraftcenterledere og deres arbejde med den fysiske træning.

Brian Medom Lund & Ole Winding, uddannelses- & erhvervsvejledere fortæller om følgende emne:

Vi hører om det hver sæson, og er sikkert en problematik vi aldrig kommer udenom. Hos DIU er budskabet dog klart. Skolen skal passes og uddannelse er vigtigere end nogensinde. Især har de erhvervsfaglige uddannelser haft svært ved at finde indpas, men er vi ved at have ”knækket koden…?”

Derefter afsluttes mødet med debat og erfaringsudveksling.