BØRNEATTEST
Fra 1. juli 2005 har det været lovpligtigt for alle idrætsforeninger at indhente såkaldte børneattester på trænere og holdledere, før de ansættes til at have direkte kontakt med børn under 15 år.

En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.
Oplysningerne fås fra Det Centrale Kriminalregister.

Et tjek i kriminalregistret er ikke hele løsningen, hvis man vil undgå seksuelle krænkelser af børn i klubben. Det er også nødvendigt med forebyggelse og åbenhed over for hinanden. DIU opfordrer derfor alle klubber til at tage loven alvorlig og få bragt attesten for eventuelle nye trænere og ledere på plads.

DIF kan rådgive jer, hvis I ønsker at indføre en politik eller retningslinier på området.

Klik på linket her til DIF’s brochure om emnet og læs meget mere om børneattesten.

Du kan her downloade den blanket, der skal bruges til at indhente en børneattest.