Danmarks Ishockey Union har sendt invitation ud til denne sæsons ungdomsmøde med følgende agenda:

UNGDOMSMØDET 2021:
Tiden nærmer sig det årlige ungdomsmøde. Ungdomsmødet er det forum, hvor vi normalt drøfter relevante ændringer og justeringer til den kommende sæsons mange ungdomsturneringer. Det har på ingen måde været en normal sæson, og i forhold til afvikling af turneringer, har vi kun spillet noget der minder om to sammenhængende måneders ishockey.

På baggrund af dette, kommer der ikke nogen nye forslag fra B&U-udvalget til ændringer af sidste års vedtagne turneringsformater, da vi ikke føler, at de nuværende formater overhovedet er afprøvet ordentligt.

Der kan dog være nogle redaktionelle ændringer eller øvrige ændringer i DIU’s Love & Turneringsbestemmelser, som B&U-udvalget vil kigge nærmere på.

AFVIKLING AF MØDET:
Sidste år afviklede vi mødet som øst/vest videokonference. Såfremt Covid-19 igen i år begrænser os til dette, vil det ske på samme måde, og detaljer om mødet udsendes senere. Vi håber dog på en normal afvikling af mødet, hvor vi fysisk kan mødes, og er dette muligt, bliver mødet i Pucken i Odense med mødestart kl. 10:30– 17:00.

Adressen er Møllemarksvej 75, 5200 Odense.

Vi følger Myndighedernes anvisninger.

Dagsorden for mødet vil være:
❖ Ankomst, registrering af klubber/deltagere & mødestart
❖ Præsentation af indkomne forslag med argumentation og afstemning
❖ Frokost
❖ Mødet genoptages og afsluttes med beskrivelse af den videre proces frem mod Repræsentantskabsmøde d. 12. juni 2021