Der laves om i Metal Ligaens tabel, eftersom Gentofte nu erklæres som taber med 0-5 i de fire kampe, hvor klubben har haft ni udenlandske spillere på kontrakt, lyder det fra Metal Ligaens turneringsledelse. Dommen lyder således:

I en kendelse fra Amatør- og Ordensudvalget afsagt den 5. januar, har udvalget anført følgende:

”Amatør- og Ordensudvalget skal udtale at det må lægges til grund at Gentofte Stars i hvert fald fra perioden 09. december 2015 til 29. december 2015 om eftermiddagen har haft gyldig kontrakt med 9 spillere uden dansk indfødsret. Dette er sket i overensstemmelse med Danmarks Ishockey Unions Licensudvalg, jf. mail den 31. december 2015 fra Licensudvalget til Ligaklubberne.

Det bemærkes, at det er en klar overtrædelse af Turneringsbestemmelsernes Kap. III § 8, da der ikke i Danmarks Ishockey Unions Love ses at være hjemmel til at dispensere for antallet af spillere uden dansk indfødsret. Dette uanset skadesforhold hos den pågældende klub eller lignende.”

Gentofte Stars har således benyttet en ikke spilleberettiget spiller i de kampe i Metal Ligaen, der har været spillet i perioden fra 9. til 28. december 2015, begge dage incl.

Det fritager ikke Gentofte Stars for ansvar for overtrædelsen af Turneringsbestemmelsernes kap. III, § 8, at DIU’s licensudvalg har dispenseret for forbuddet mod at have flere end 8 spillere uden dansk indfødsret på en gyldig kontrakt.

Som følge af, at Gentofte Stars således i 4 kampe har benyttet en ikke spilleberettiget spiller har jeg som turneringsansvarlig for Metal Ligaen truffet følgende afgørelse, jf. Turneringsbestemmelsernes kap. III, § 17:

Gentofte Stars taber deres kampe spillet hhv. d. 11., 15. 18. og 22.12.15 med resultatet 0-5

Den opdaterede tabel kan ses på www.metalligaen.dk