Risikoen for at et medlem bliver smittet med corona, er noget enhver klub bør være forberedt på. Få konkrete råd til, hvordan I bør håndtere det, hvis uheldet er ude i jeres klub.

Får I besked om, at et medlem i jeres forening er smittet med corona, er det vigtigt, at I reagerer hurtigt og ansvarligt. Det gør I bedst ved at forberede jer, så I har en køreplan klar, hvis I får brug for det.

Her får du vores anbefaling til, hvordan I kan håndtere det, hvis et medlem bliver konstateret smittet med corona.

 1. Få overblik over situationen
  Bliver et medlem konstateret smittet med corona, afhænger jeres håndtering af:

  • Hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater
  • Hvornår kontakten har været der
  • Hvor længe den har varet

Hvor mange, der skal i karantæne, når en person bliver testet positiv for COVID-19 afhænger af, om der er tale om nære kontakter eller ej.

Nære kontakter er fx familiemedlemmer, man bor sammen med, eller personer, som man har opholdt sig tættere end en meter af i mere end 15 minutter m.m.

I idrætssammenhæng vil nære kontakter altså typisk være holdkammerater, trænere mv.

Vi anbefaler, at der tages kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed/smitteopsporingsenheden på telefon: 32 32 05 11 (tast 2).

 1. Fordel roller og udpeg en kontaktperson
  Når I har fået overblik over situationen, er det vigtigt, at I kommunikerer troværdigt, ærligt, åbent og hurtigt.

  Vi anbefaler, at I vælger en person, der er ansvarlig i sagen – det kan for eksempel være formanden eller et bestyrelsesmedlem. Det er denne person, som alle i klubben kan kontakte, hvis de har spørgsmål.

  I bør også vælge en talsperson, der har til opgave at udtale sig til pressen og som står som afsender på fx mails til klubbens medlemmer.

  Talspersonen kan være den samme som den ansvarlige, men er det ikke nødvendigvis. Et godt tip er kun at vælge én talsperson.

 2. Send information ud til jeres medlemmer
  Når I har dannet jer et overblik og fordelt rollerne, bør I kontakte alle de medlemmer, den smittede kan have været i tæt fysisk kontakt med. Se forslag til mailtekst

  For at overholde GDPR (Persondataforordningen) må I ikke nævne navne på medlemmer med et positivt testresultat, med mindre de pågældende har givet tilsagn til det.

  I kan med fordel også overveje at orientere resten af klubben – rygterne svirrer hurtigt. Vælger I at kommunikere åbent om situationen på fx Facebook og/eller pr. mail direkte til alle medlemmer, er I med til at styre den kommunikation, der finder sted.

  Se forslag til Facebookopslag og til en generel orientering pr. mail.

 3. Overvejelser vedr. træning efter en positiv corona-test
  Sædvanligvis vil den corona-smittede ifm. den positive test blive informeret af Styrelsen for patientsikkerhed om, hvem de skal kontakte mhp. test og karantæne.

  I bør desuden overveje at indstille træningsaktiviteter for potentielt smittede, indtil der er kommet klarhed over situationen.

  Se også Sundhedsstyrelsens vejledning corona-smitte, som man bør følge.

 4. Under hele forløbet: Hjælp de berørte

Igennem hele forløbet er det vigtigt, at klubben ikke kun kommunikerer til og er der for alle de øvrige medlemmer. Den skal også være der for det medlem, der potentielt er smittet.

For det første er det ikke sjovt at være smittet med COVID-19 – men det er måske endnu værre at vide, at man potentielt har smittet flere andre. Måske endda selvom man ingen symptomer har haft.

 1. Nyttige links
 • Se DIF’s anbefalinger på dk/coronasmitte
 • Sundhedsstyrelsens hjemmeside
 • dk

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål på coronasmitte.dk eller på sst.dk, kan du ringe til myndighedernes fælles hotline på telefon 70 20 02 33.


HVILKE LEVEREGLER ER DER I DIN IDRÆTSFORENING?

Klare leveregler er et værn mod seksuelle krænkelser i idrætsforeninger. Den nye kampagne, ’Når grænser brydes’, kan hjælpe foreninger med at formulere og indføre leveregler.

På hjemmesiden graenser-brydes.dk er der blandt andet en værktøjskasse med step by step-vejledning til en workshop i foreningen om emnet med videoeksempler og diskussionsdilemmaer.

Desuden kan alle foreninger gratis benytte det nyudviklede e-læringskurs om grænseoverskridende adfærd og seksuel krænkelse på DIF’s e-læringsportal på adressen ie.dif.dk.