ALDERSDISPENSATION
Der kan søges om aldersdispensation hos Bredde- og Ungdomsudvalget efter en af udvalget fastlagt procedure. I følgende tilfælde giver Bredde- og Ungdomsudvalget automatisk aldersdispensation:
  1. Spilleren er fysisk eller sportsligt sent udviklet og er født i 4. kvartal i sin årgangs fødselsår.
  2. Spilleren er 10 år eller ældre samt 2. års spiller, når han for første gang melder sig ind i en forening.

Derudover kan gives aldersdispensation til hold, der har mangel på spillere eller en alderssvarende målmand, og der kan gives dispensation til spillere, som er for unge til at spille på et hold (fx en U15 spiller på et 1. divisionshold).

Du kan læse mere om reglerne i DIUs Turneringsbestemmelser, kap. XI, § 1, og i Tillægget til Turneringsbestemmelserne. DIUs Love og Turneringsbestemmelser finder du her.

Du skal anvende DIUs dispensationsskema for at ansøge om aldersdispensation til spillere på dit hold. Skemaet skal udfyldes og underskrives og derefter returneres til Jørgen Jacobsen på jja@ishockey.dk.

Hent dispensationsskemaet i MS Excel format her: Aldersdispensationsskema.

Formularen ved ansøgning om dispensation til en spiller, der er for ung til at spille på holdet, finder du her.

En pigespiller, der får aldersdispensation til at spille U 15-1 eller ældre, skal underskrive og indsende denne erklæring.