Sæsonens kurser 2022/2023

Kurser for sæson 2022/2023

29.-30. april – Træningslære A i Odense

Tilmeldingsfrist d. 14. april 2023

 

26.-28. maj – Træningslære B i Odense (bemærk at fredag også er kursusdag)

Tilmeldingsfrist d. 12. maj 2023

 

Kurserne tilmeldes via et link, der er udsendt på mail til alle formænd og sportslige ansvarlige. Kontakt Udviklingskonsulent Christina Benn på cbe@ishockey.dk, hvis I ønsker linket tilsendt.

 

Målmandskurser

Vi udbyder fremadrettet følgende kurser:

 • Fem lokale tretimers kurser (tre i Jylland, to på Sjælland) – basis for alle trænere, der er interesserede med devisen og at ”Lidt viden er bedre end ingen viden” – planlægges i samarbejde med Christina og underviser Simon Nielsen
 • To målmandskurser (heldags), som planlagt ovenfor i kursusoversigten – uddybende for dem, der er eller skal være målmandstrænere
 • Invitation af de dedikerede målmandstrænere til overværelse af træningen under camps for ungdomslandshold (ca. to gange)

 

Såfremt de allerede planlagte kurser ikke passer ind hos klubberne, er det muligt at rette henvendelse til Udviklingskonsulent Christina Benn for at høre om muligheden for at oprette konkrete kurser lokalt. Førend det sker, skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Der skal være en god grund til, at de allerede planlagte kurser ikke er aktuelle
 • Der skal være minimum ti deltagere på kurset – har man ikke ti deltagere i egen klub, kan man evt. tale med andre klubber, som også kunne være interesserede i at deltage (DIU opfordrer generelt til, at der minimum er to klubber repræsenteret ved et kursus, da det giver bedre dialog og større udbytte af kurset). DIU forbeholder sig desuden retten til at udbyde kurset til andre klubber, når det er planlagt.

Christina kan kontaktes på cbe@ishockey.dk eller tlf.: 60763391

 

Vi tilbyder også:

 • Førstehjælpskurser
 • Dommerkurser
 • Holdlederkurser
 • Forældremøder

Ret henvendelse til Christina for at aftale lokale kurser.

 

Se herunder hvilke uddannelser der kræves for at træne på de forskellige niveauer.

Klik videre herunder og læs om DIU’s kurser.

Grundkursus henvender sig til den nye træner. På kurset bliver man introduceret for trænerens lederskab og samarbejdet med nærmiljøet, herunder forældrehåndtering. Desuden bliver man indført i brugen af ATK-materialet, herunder hvordan vores YouTube-kanal virker.

I forhold til træningsdelen bliver man introduceret for den motoriske træning og istræningen, herunder den korrekte udførelse af de tekniske færdigheder på isen.  Der vil være en ispraktik.

Grundkurset dækker derfor følgende emner:

 • Istræning
 • Lederskab
 • Motorisk træning
 • ATK

Grundkursus varer én dag og inden man kan komme på Grundkursus skal man have gennemført to e-læringsmoduler, som bliver tilsendt deltageren inden kursets begyndelse.

Prisen er 500 kr. Prisen inkluderer instruktører, forplejning og kursusmateriale.

Der udsendes en faktura for samlede antal af deltagere fra klubben.

 

Grundkursus er en forudsætning for en træners fuldendte trænerlegitimation, og der gives som udgangspunkt ingen dispensationer.

Kurset er et fortsættelseskursus efter Grundkurset og henvender sig til trænere, som træner børne- og ungdomshold op til U16 inkl., og som gerne vil have viden om:

 • Ledelse
 • Sæsonplanlægning
 • Off ice træning
 • Kost- og ernæringslære
 • Anatomi og fysiologi
 • Børns udvikling
 • Skadesbehandling

Kursusprisen per deltager er 1000 kr. Dette dækker forplejning, instruktører og kursusmateriale.

Kurset er forløberen for Træningslære B, som henvender sig til trænere af junior- og seniorhold.

Kurset er efterfølgeren til Træningslære A, som man skal have gennemgået for at tage Træningslære B. Kurset indeholder emner som:

 • Rørlighed
 • Koordination
 • Hurtighed
 • Styrke
 • Udholdenhed
 • Komplex træning
 • Bevægelseslære
 • Tester

Kursusprisen per deltager er 2000 kr. Dette dækker forplejning, instruktører og kursusmateriale. Bemærk at kurset begynder fredag kl. 10.00

Kurset henvender sig til alle ledere i klubben.

Kurset er på én dag.

Forkundskaber
Deltagerne skal have gennemgået Grundkursus.

Formål
At give deltagerne grundlæggende kundskaber i målmandsspillet og i træningsmetoderne

• dække målet
• forflytte sig i målet, og
• målmandens ageren

Kursusprisen er 500,00 kr. pr. deltager. Dette dækker forplejning, instruktører og kursusmateriale.

B/U1 henvender sig til træneren, som har gennemført Grundkursus. På B/U 1 arbejdes der med sportspsykologi, lederskab og læringsprincipper. Undervisningen i disse emner er bygget op i lige dele forelæsning, refleksionsøvelser og udviklingsøvelser.

På B/U1 arbejdes der mere med de tekniske færdigheder, både ved brugen af video og ispraktik. Desuden introduceres målmandsspillet og fysisk træning.

Kurset indeholder derfor følgende emner:

 • Lederskab
 • Sportspsykologi
 • Læring og sportspædagogik
 • Grundlæggende færdigheder
 • Småspil
 • 3x ispraktik

Træneren skal efter endt kursus være i stand til at vurdere sin egen trænergerning, samt reflektere over ispraktikkens udførelse. Træneren skal desuden være i stand til at opsætte øvelser og småspil, der udvikler spillernes færdigheder.

For at kurset er bestået, skal der indsendes en fuldendt trænerfilosofi til kursusansvarlige umiddelbart efter kursets afslutning. Dette introduceres der til på kurset.

Prisen for B/U1 er 1000 kr. og varer to dage fra lørdag-søndag.

Prisen inkluderer instruktører, forplejning og kursusmateriale. Prisen er eksklusiv overnatning, men vi er gerne behjælpelig med denne del.

Der udsendes en faktura for samlede antal af deltagere fra klubben.

Grundkurset skal være gennemført, før man kan deltage på B/U1. Der gives som udgangspunkt ingen dispensationer herfor.

B/U2 henvender sig til træneren, der har gennemført både B/U1 og Grundkursus. På B/U2 bliver det ishockeyfaglige det gennemgående tema. Det betyder, at tekniske, taktiske og positionsspecifikke detaljer fylder mere. Gennemgangen af disse detaljer vil bero på forelæsning, video og ispraktik.

B/U2 vil også give træneren mulighed for at reflektere yderligere over sportspsykologiske-, pædagogiske-, lederskabs- og læringstemaer. Desuden vil træneren få redskaber til at kunne håndtere udfordringer om disse i hverdagen.

Overordnet arbejder man derfor på B/U2 med:

 • Ishockeyspillets detaljer
 • Lederskab
 • Sportspsykologi
 • Læring

Efter endt kurset vil træneren være i stand til at reflektere og forbedre sine trænerkundskaber både, hvad angår arbejdet med truppen og ishockeyspillets detaljer i hverdagen.

Prisen for B/U2 er 2000 kr. og vil vare 2,5 dage (fredag – søndag).

Prisen inkluderer instruktører, forplejning og kursusmateriale. Prisen er eksklusiv overnatning, men vi er gerne behjælpelig med denne del.

Der udsendes en faktura for samlede antal af deltagere fra klubben. Bemærk at kurset begynder fredag kl. 12.00

Henvender sig til spillere, forældre og ledere som dømmer i de turneringer, som ikke bliver påsat automatisk fra DIU’s kontor.

Formål
Grundprincipperne i dommergerningen. Kort gennemgang af de væsentlige regler. Teoretisk gennemgang af 2-dommerprincippet.

Kurset er gratis og bestilles ved henvendelse til Christina Benn på cbe@ishockey.dk

Henvender sig til spillere, forældre og ledere som har været på begynderdommerkurset, men som ønsker at blive opdateret på reglerne, samt at blive instrueret i praktiske øvelser på isen.

Kurset er gratis og bestilles ved henvendelse til Christina Benn på cbe@ishockey.dk

Kurset henvender sig til trænere, ledere, forældre og flere, der har med børn og unge at gøre i forbindelse med ishockeysporten. Kurset har en varighed af 4 timer.

Formål

At give trænere, ledere og forældre en basisviden indenfor de skader, der muligvis kan komme i forbindelse med sporten, og hvordan disse håndteres.

På kurset vil der blive gennemgået:

 • Førstehjælpens fire hovedpunkter
 • Vurdering af tilskadekommen
 • Blokerede luftveje
 • Stabilt sideleje
 • Hjertelungeredning
 • Skader på bevægeapparatet (knæ, kraveben, nakke-/rygsmerter, håndled, m.m.)
 • Førstehjælp til hjernerystelse

Kursusprisen er 300 kr. pr. deltager

Kurset skal have mindst 10 deltagere for at gennemføres, men må ikke overskride 20 deltagere. Kontakt Christina Benn på cbe@ishockey.dk for at koordinere dato.

Vi opfordrer til, at klubber evt. går sammen for at have et minimum på 10 deltagere.

På kurset gennemgås reglerne for, hvad en speaker må og skal sige, hvad han/hun ikke må sige, udvisningssituationer, og meget mere.

Kurset er for bokspersonalet i alle rækker og har følgende hovedindhold:

• Procedurebeskrivelser før – under – efter kampen
• Registrering af udvisninger på uret
• Udlignende og forsinkede straffe
• Gennemgang af online-rapporteringen
• Spørgsmål og svar.

Kurset er gratis og bestilles ved henvendelse til Christina Benn på cbe@ishockey.dk

Holdlederkursus

En holdleder har mange forskellige opgaver i et lederteam for et ishockeyhold – både praktisk og pædagogisk, derfor er holdlederarbejdet også vigtigt for klubben, træneren, forældre og ikke mindst spillerne.

I dette kursus vil du få viden om børns udvikling, og hvordan det relaterer sig til aldersrelateret træning. Desuden vil vi komme igennem emner som lederskab og pædagogik, samt give redskaber til at skabe gode rammer for børn samt trivsel.

Holdlederkurset henvender sig primært til holdledere fra U7-U11 og DIU’s instruktører kommer ud i klubben og holder kurset.

Kurset er gratis og varer 3-4 timer og kan enten holdes en hverdagsaften eller i en weekend, når det passer jer. Klubben er vært for et stykke mad, sandwich eller lignende under mødet.

Program for Holdlederkursus (3-4 timer)

 1. Velkomst og præsentation
 2. Holdlederens opgaver – ” Holdlederen er bindeleddet mellem træner og forældre”
 • I det daglige
 • Til træning
 • Til kamp
 • Praktik – Love og Turneringsbestemmelser
 1. Børns udvikling
 2. ATK – den danske stil 2.0
 • Hvorfor spiller vi småspil?
 1. Lederskab
 2. Pædagogik
 3. Trivsel
 • Hvordan skaber man gode rammer for børnene?
 • Hvilke trivselsparametre skal man være opmærksom på?
 • Hvilke ”redskaber” findes der til at skabe trivsel?
 1. Forældre
 2. Evt. noget om hjernerystelse

Kontakt Udviklingskonsulent Christina Benn på cbe@ishockey.dk, hvis I er interesseret i at afholde et holdlederkursus.

DIU’s forældremøde

Formålet med forældremødet er bl.a. at give forældrene information om, hvordan de bør agere i deres relation til træner- og lederteam, samt klubben generelt. Der gives også gode råd til, hvordan man bedst muligt kan støtte sit barn i at opnå deres fulde potentiale som ishockeyspiller.

Det er gratis for klubben at afholde et forældremøde med DIU-instruktører, hvor I også har mulighed for at komme med input til, hvad der ellers rør sig ved jer, som kan være aktuel på sådan et møde.

Mødet tager ca. to timer og kan afholdes i forbindelse med en træning i klubben på en hverdagsaften.

Forældremødet henvender sig primært til forældrene på U7-U11, men indhold kan også tilpasses forældre fra ældre årgange.

Klubben er vært for kaffe og te under mødet.

Program for Forældremøde (Ca. 2 timer)

 1. Velkomst og præsentation
 2. Sportsforældre – hvordan støtter jeg mit barn bedst?
 3. Forældrerollen ift. lederen
 • Relation til holdleder eller træner
  • Hvordan tager man kontakt til holdlederen eller træneren?
  • Hvordan gør man, når man er uenig med lederteamet?
 1. Forældrerollen ift. klubbens bestyrelse
 • Hvordan kan jeg bidrage i klubben?
 • Hvad kan klubben gøre for mig som forælder?
 1. DIU’s forældrehåndbog – hvor kan I finde yderligere information?
 2. Åben for nyt emne fra klubben

Kontakt Udviklingskonsulent Christina Benn på cbe@ishockey.dk, hvis I er interesseret i at afholde et forældremøde.