Seneste nyt
 1. Status fra Danmarks Ishockey Union
 2. VM aflyser også samtlige landskampe
 3. Ungdommødet flyttes til d. 13. maj 2020
 4. U18-VM også aflyst
 5. Uddybende information efter indstilling af 2019/20-sæsonen

Sæsonens kurser 2019/2020

Grundkursus i Esbjerg d. 7. marts 2020 – sidste tilmeldingsfrist er d. 21. februar 2020. Prisen for dette kursus er 500,00 kr. 

Grundkurset er en del af vores nye E-learnings koncept, derfor er det kun på én dag, da mange af modulerne skal tages hjemmefra. Derfor er det vigtigt at tilmeldingsfristen bliver overholdt.

 

BU1-kursus i Herning d. 29. feb.-1. marts 2020 – sidste tilmeldingsfrist er d. 14. februar 2020. Prisen for dette kursus er 1000,00 kr. + evt. overnatning.

 

Træningslære A i Aarhus d. 2.-3. maj 2020. Sidste tilmeldingsfrist er d. 17. april 2020

 

Målmandskursus d. 23. maj 2020. Sidste tilmeldingsfrist er d. 8. maj 2020. Prisen for dette kursus er 1000,00 kr.

 

Træningslære B d. 19.-21. juni 2020. Sidste tilmeldingsfrist er d. 5. juni 2020

 

Klubber, der er interesseret i at afholde Målmandskursus eller Træningslære B, skal kontakte Dorthe Nøhr på dnr@ishcokey.dk for at høre mere om kriterierne for at være værtsklub.

 

BU2-kursus i Gladsaxe d. 28.-30. august 2020 i Gladsaxe. Sidste tilmeldingsfrist er d. 14. august 2020.

 

Kurserne er med danske instruktører.

Såfremt de allerede planlagte kurser ikke passer ind hos klubberne, er det muligt at rette henvendelse til Udviklingskonsulent Christina Benn for at høre om muligheden for at oprette konkrete kurser lokalt. Førend det sker, skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Der skal være en god grund til, at de allerede planlagte kurser ikke er aktuelle
 • Der skal være minimum ti deltagere på kurset – har man ikke ti deltagere i egen klub, kan man evt. tale med andre klubber, som også kunne være interesserede i at deltage (DIU opfordrer generelt til, at der minimum er to klubber repræsenteret ved et kursus, da det giver bedre dialog og større udbytte af kurset). DIU forbeholder sig desuden retten til at udbyde kurset til andre klubber, når det er planlagt.

Christina kan kontaktes på cbe@ishockey.dk eller tlf.: 60763391

Klik videre herunder og læs om DIU’s kurser.

Klik videre herunder og læs om DIU’s kurser.

Formål

Formålet med Grundkursus er – at give trænere et grundlæggende kendskab til ishockey og de værdier, der gælder i ishockey, og – at engagere deltagerne, så de får lyst til at fortsætte ledergerningen, Dette er det første kursus i ishockeyuddannelsen. For at kunne gå videre til andre uddannelser skal man have bestået grundkurset.

Kursusprisen er 500,00 kr. pr. deltager. Dette dækker forplejning, instruktører og kursusmateriale.

Grundkurset er en del af et e-læringskoncept, derfor er det kun på én dag, da mange af modulerne skal tages hjemmefra. Derfor er det vigtigt at tilmeldingsfristen bliver overholdt.

Kurset er et fortsættelseskursus efter Grundkurset og henvender sig til trænere, som træner børne- og ungdomshold op til U16 inkl., og som gerne vil have viden om:

 • Ledelse
 • Sæsonplanlægning
 • Off ice træning
 • Kost- og ernæringslære
 • Anatomi og fysiologi
 • Børns udvikling
 • Skadesbehandling

Kursusprisen per deltager er 2800 kr. Dette dækker forplejning, instruktører og kursusmateriale.

Kurset er forløberen for Træningslære B, som henvender sig til trænere af junior- og seniorhold.

Kurset er efterfølgeren til Træningslære A, som man skal have gennemgået for at tage Træningslære B. Kurset indeholder emner som:

 • Rørlighed
 • Koordination
 • Hurtighed
 • Styrke
 • Udholdenhed
 • Komplex træning
 • Bevægelseslære
 • Tester

Kursusprisen per deltager er 2800 kr. Dette dækker forplejning, instruktører og kursusmateriale.

Kurset henvender sig til alle ledere i klubben.

Kurset er på én dag.

Forkundskaber
Deltagerne skal have gennemgået Grundkursus.

Formål
At give deltagerne grundlæggende kundskaber i målmandsspillet og i træningsmetoderne

• dække målet
• forflytte sig i målet, og
• målmandens ageren

Kursusprisen er 1000,00 kr. pr. deltager. Dette dækker forplejning, instruktører og kursusmateriale.

Kurset henvender sig til dem, der skal lede og træne børne- og ungdomshold op til U15 inkl. Kurset er på to dage.

Forkundskaber
Kurset er for trænere, der minimum har været på et Grundkursus senest i sæsonen 2009-2010. Trænere, der har deltaget i Grundkurset efter sæsonen 2009-2010, vil blive tilbudt kurset senere. Skulle der være ledige pladser på kurset, vil de blive tilbudt trænere, som har været på Grundkurset i indeværende sæson.

Formål
Formålet med B/U 1 er

• at give deltagerne basiskundskaber i ishockeyspillet,
• at give deltagerne pædagogiske værktøjer, og
• at lære deltagerne, hvordan de skal lede børn og unge.

Kurset skal stimulere deltageren til at udbygge sin viden og styrke sit engagement, så han kan udvikles som ishockeytræner og -leder. Endvidere skal kurset få deltageren til at reflektere over sin rolle som leder og give ham værktøjer og metoder til at udvikle sig i denne funktion.

Kursusprisen er 1000,00 kr. pr. deltager. Dette dækker forplejning, instruktører og kursusmateriale.

Kurset henvender sig til dem, der skal lede og træne børne- og ungdomshold op til U17 inkl. Kurset er på tre hele dage.

Forkundskaber
Deltagerne skal have bestået Grundkursus samt B/U 1.

Formål
B/U 2 kurset sigter på at give deltagerne basiskundskaber i planlægning, individuel træning, ishockeyspillet, og hvordan man formidler denne viden, samt de grundlæggende kundskaber i, hvordan de skal lede børn og unge.

Kurset skal ligesom B/U 1 kurset stimulere deltageren til at udbygge sin viden og styrke sit engagement, så han kan udvikles som ishockeytræner og -leder.

Endvidere skal kurset få deltageren til at reflektere over sin rolle som leder og give ham værktøjer og metoder til at udvikle sig i denne funktion.

Henvender sig til spillere, forældre og ledere som dømmer i de turneringer, som ikke bliver påsat automatisk fra DIU’s kontor.

Formål
Grundprincipperne i dommergerningen. Kort gennemgang af de væsentlige regler. Teoretisk gennemgang af 2-dommerprincippet.

Kurset er gratis og bestilles ved henvendelse til Dorthe Nøhr på dnr@ishockey.dk

Henvender sig til spillere, forældre og ledere som har været på begynderdommerkurset, men som ønsker at blive opdateret på reglerne, samt at blive instrueret i praktiske øvelser på isen.

Kurset er gratis og bestilles ved henvendelse til Dorthe Nøhr på dnr@ishockey.dk

Kurset henvender sig til trænere, ledere, forældre og flere, der har med børn og unge at gøre i forbindelse med ishockeysporten. Kurset har en varighed af 4 timer.

Formål

At give trænere, ledere og forældre en basisviden indenfor de skader, der muligvis kan komme i forbindelse med sporten, og hvordan disse håndteres.

På kurset vil der blive gennemgået:

 • Førstehjælpens fire hovedpunkter
 • Vurdering af tilskadekommen
 • Blokerede luftveje
 • Stabilt sideleje
 • Hjertelungeredning
 • Skader på bevægeapparatet (knæ, kraveben, nakke-/rygsmerter, håndled, m.m.)
 • Førstehjælp til hjernerystelse

Kursusprisen er 300 kr. pr. deltager

Kurset skal have mindst 10 deltagere for at gennemføres, men må ikke overskride 20 deltagere. Kontakt Christina Benn på cbe@ishockey.dk for at koordinere dato.

Vi opfordrer til, at klubber evt. går sammen for at have et minimum på 10 deltagere.

På kurset gennemgås reglerne for, hvad en speaker må og skal sige, hvad han/hun ikke må sige, udvisningssituationer, og meget mere.

Kurset er for bokspersonalet i alle rækker og har følgende hovedindhold:

• Procedurebeskrivelser før – under – efter kampen
• Registrering af udvisninger på uret
• Udlignende og forsinkede straffe
• Gennemgang af online-rapporteringen
• Spørgsmål og svar.

Kurset er gratis og bestilles ved henvendelse til Dorthe Nøhr på dnr@ishockey.dk

Den typiske baggrund for at være holdleder er, at man har et barn på holdet. Herudover har holdledere vidt forskellige baggrunde for at udføre jobbet. Holdlederarbejdet er vigtigt for sæsonens forløb, ikke mindst for forældre, trænere og især spillere. Vi har sammensat et kursus på i alt fire timer over to aftener, hvor du herefter har fået afklaret en masse spørgsmål og er ”klædt på” til sæsonens udfordringer.

Formål
Formålet med Holdlederkurset er at få en basisviden om dansk ishockey, lidt historik og baggrund for, at jeres klub og øvrige klubber træner efter ATK-principperne.

Kurset vil samtidig give dig en god viden omkring regler og rettigheder, når du – som holdleder – er på udebane, og hvor modstanderholdet måske agerer anderledes, end man gør i din klub.

Program – del 1:
• Velkomst og præsentation
• Uddannelsestrin og struktur i dansk ishockey organisation (unions- & landshold)
• ”Den danske stil”- indhold og struktur
• Tekniske basisfærdigheder – teori
• Love & Turneringsbestemmelser

Program – del 2:
• Fair Play og respekt
• Forældrerollen • Småspil/spil på tværs – teori
• Pædagogik og lederskab
• Børns udvikling
• Udstyr & ”Best Practice”

Der serveres kaffe & te under kurset.

Tilmelding
Er det noget for Jer at afholde et Holdlederkursus så kontakt Dorthe Nøhr på dnr@ishockey.dk

Der spilles både LØVE-cups og turneringskampe weekend efter weekend, så vi stopper derfor lige op, og tager pulsen på forældre og deres indtryk efter sæsonens første måneder. Formålet med forældremøderne er at give relevant forældreinformation. Programmet varer 35-40 minutter plus tid til spørgsmål, og møderne placeres så de passer med børnenes træning den pågældende aften.

Tidspunkt
Tilpasses de enkelte klubber og gerne så det passer med træningen i klubben. Der serveres en kop kaffe & te under kurset.

Tilmelding
Er I interesseret i at afholde dette Forældrekursus, så kontakt Dorthe Nøhr på dnr@ishockey.dk