Sæsonens kurser 2019/2020

Målmandskursus d. 23. maj 2020. Sidste tilmeldingsfrist er d. 8. maj 2020. Prisen for dette kursus er 1000,00 kr.

 

Træningslære B d. 19.-21. juni 2020. Sidste tilmeldingsfrist er d. 5. juni 2020

 

Klubber, der er interesseret i at afholde Målmandskursus eller Træningslære B, skal kontakte Dorthe Nøhr på dnr@ishcokey.dk for at høre mere om kriterierne for at være værtsklub.

 

BU2-kursus i Gladsaxe d. 28.-30. august 2020 i Gladsaxe. Sidste tilmeldingsfrist er d. 14. august 2020.

 

Kurserne er med danske instruktører.

Såfremt de allerede planlagte kurser ikke passer ind hos klubberne, er det muligt at rette henvendelse til Udviklingskonsulent Christina Benn for at høre om muligheden for at oprette konkrete kurser lokalt. Førend det sker, skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Der skal være en god grund til, at de allerede planlagte kurser ikke er aktuelle
 • Der skal være minimum ti deltagere på kurset – har man ikke ti deltagere i egen klub, kan man evt. tale med andre klubber, som også kunne være interesserede i at deltage (DIU opfordrer generelt til, at der minimum er to klubber repræsenteret ved et kursus, da det giver bedre dialog og større udbytte af kurset). DIU forbeholder sig desuden retten til at udbyde kurset til andre klubber, når det er planlagt.

Christina kan kontaktes på cbe@ishockey.dk eller tlf.: 60763391

Klik videre herunder og læs om DIU’s kurser.

Klik videre herunder og læs om DIU’s kurser.

Formål

Formålet med Grundkursus er – at give trænere et grundlæggende kendskab til ishockey og de værdier, der gælder i ishockey, og – at engagere deltagerne, så de får lyst til at fortsætte ledergerningen, Dette er det første kursus i ishockeyuddannelsen. For at kunne gå videre til andre uddannelser skal man have bestået grundkurset.

Kursusprisen er 500,00 kr. pr. deltager. Dette dækker forplejning, instruktører og kursusmateriale.

Grundkurset er en del af et e-læringskoncept, derfor er det kun på én dag, da mange af modulerne skal tages hjemmefra. Derfor er det vigtigt at tilmeldingsfristen bliver overholdt.

Kurset er et fortsættelseskursus efter Grundkurset og henvender sig til trænere, som træner børne- og ungdomshold op til U16 inkl., og som gerne vil have viden om:

 • Ledelse
 • Sæsonplanlægning
 • Off ice træning
 • Kost- og ernæringslære
 • Anatomi og fysiologi
 • Børns udvikling
 • Skadesbehandling

Kursusprisen per deltager er 2800 kr. Dette dækker forplejning, instruktører og kursusmateriale.

Kurset er forløberen for Træningslære B, som henvender sig til trænere af junior- og seniorhold.

Kurset er efterfølgeren til Træningslære A, som man skal have gennemgået for at tage Træningslære B. Kurset indeholder emner som:

 • Rørlighed
 • Koordination
 • Hurtighed
 • Styrke
 • Udholdenhed
 • Komplex træning
 • Bevægelseslære
 • Tester

Kursusprisen per deltager er 2800 kr. Dette dækker forplejning, instruktører og kursusmateriale.

Kurset henvender sig til alle ledere i klubben.

Kurset er på én dag.

Forkundskaber
Deltagerne skal have gennemgået Grundkursus.

Formål
At give deltagerne grundlæggende kundskaber i målmandsspillet og i træningsmetoderne

• dække målet
• forflytte sig i målet, og
• målmandens ageren

Kursusprisen er 1000,00 kr. pr. deltager. Dette dækker forplejning, instruktører og kursusmateriale.

Kurset henvender sig til dem, der skal lede og træne børne- og ungdomshold op til U15 inkl. Kurset er på to dage.

Forkundskaber
Kurset er for trænere, der minimum har været på et Grundkursus senest i sæsonen 2009-2010. Trænere, der har deltaget i Grundkurset efter sæsonen 2009-2010, vil blive tilbudt kurset senere. Skulle der være ledige pladser på kurset, vil de blive tilbudt trænere, som har været på Grundkurset i indeværende sæson.

Formål
Formålet med B/U 1 er

• at give deltagerne basiskundskaber i ishockeyspillet,
• at give deltagerne pædagogiske værktøjer, og
• at lære deltagerne, hvordan de skal lede børn og unge.

Kurset skal stimulere deltageren til at udbygge sin viden og styrke sit engagement, så han kan udvikles som ishockeytræner og -leder. Endvidere skal kurset få deltageren til at reflektere over sin rolle som leder og give ham værktøjer og metoder til at udvikle sig i denne funktion.

Kursusprisen er 1000,00 kr. pr. deltager. Dette dækker forplejning, instruktører og kursusmateriale.

Kurset henvender sig til dem, der skal lede og træne børne- og ungdomshold op til U17 inkl. Kurset er på tre hele dage.

Forkundskaber
Deltagerne skal have bestået Grundkursus samt B/U 1.

Formål
B/U 2 kurset sigter på at give deltagerne basiskundskaber i planlægning, individuel træning, ishockeyspillet, og hvordan man formidler denne viden, samt de grundlæggende kundskaber i, hvordan de skal lede børn og unge.

Kurset skal ligesom B/U 1 kurset stimulere deltageren til at udbygge sin viden og styrke sit engagement, så han kan udvikles som ishockeytræner og -leder.

Endvidere skal kurset få deltageren til at reflektere over sin rolle som leder og give ham værktøjer og metoder til at udvikle sig i denne funktion.

Henvender sig til spillere, forældre og ledere som dømmer i de turneringer, som ikke bliver påsat automatisk fra DIU’s kontor.

Formål
Grundprincipperne i dommergerningen. Kort gennemgang af de væsentlige regler. Teoretisk gennemgang af 2-dommerprincippet.

Kurset er gratis og bestilles ved henvendelse til Dorthe Nøhr på dnr@ishockey.dk

Henvender sig til spillere, forældre og ledere som har været på begynderdommerkurset, men som ønsker at blive opdateret på reglerne, samt at blive instrueret i praktiske øvelser på isen.

Kurset er gratis og bestilles ved henvendelse til Dorthe Nøhr på dnr@ishockey.dk

Kurset henvender sig til trænere, ledere, forældre og flere, der har med børn og unge at gøre i forbindelse med ishockeysporten. Kurset har en varighed af 4 timer.

Formål

At give trænere, ledere og forældre en basisviden indenfor de skader, der muligvis kan komme i forbindelse med sporten, og hvordan disse håndteres.

På kurset vil der blive gennemgået:

 • Førstehjælpens fire hovedpunkter
 • Vurdering af tilskadekommen
 • Blokerede luftveje
 • Stabilt sideleje
 • Hjertelungeredning
 • Skader på bevægeapparatet (knæ, kraveben, nakke-/rygsmerter, håndled, m.m.)
 • Førstehjælp til hjernerystelse

Kursusprisen er 300 kr. pr. deltager

Kurset skal have mindst 10 deltagere for at gennemføres, men må ikke overskride 20 deltagere. Kontakt Christina Benn på cbe@ishockey.dk for at koordinere dato.

Vi opfordrer til, at klubber evt. går sammen for at have et minimum på 10 deltagere.

På kurset gennemgås reglerne for, hvad en speaker må og skal sige, hvad han/hun ikke må sige, udvisningssituationer, og meget mere.

Kurset er for bokspersonalet i alle rækker og har følgende hovedindhold:

• Procedurebeskrivelser før – under – efter kampen
• Registrering af udvisninger på uret
• Udlignende og forsinkede straffe
• Gennemgang af online-rapporteringen
• Spørgsmål og svar.

Kurset er gratis og bestilles ved henvendelse til Dorthe Nøhr på dnr@ishockey.dk

Holdlederkursus

En holdleder har mange forskellige opgaver i et lederteam for et ishockeyhold – både praktisk og pædagogisk, derfor er holdlederarbejdet også vigtigt for klubben, træneren, forældre og ikke mindst spillerne.

I dette kursus vil du få viden om børns udvikling, og hvordan det relaterer sig til aldersrelateret træning. Desuden vil vi komme igennem emner som lederskab og pædagogik, samt give redskaber til at skabe gode rammer for børn samt trivsel.

Holdlederkurset henvender sig primært til holdledere fra U7-U11 og DIU’s instruktører kommer ud i klubben og holder kurset.

Kurset er gratis og varer 3-4 timer og kan enten holdes en hverdagsaften eller i en weekend, når det passer jer. Klubben er vært for et stykke mad, sandwich eller lignende under mødet.

Program for Holdlederkursus (3-4 timer)

 1. Velkomst og præsentation
 2. Holdlederens opgaver – ” Holdlederen er bindeleddet mellem træner og forældre”
 • I det daglige
 • Til træning
 • Til kamp
 • Praktik – Love og Turneringsbestemmelser
 1. Børns udvikling
 2. ATK – den danske stil 2.0
 • Hvorfor spiller vi småspil?
 1. Lederskab
 2. Pædagogik
 3. Trivsel
 • Hvordan skaber man gode rammer for børnene?
 • Hvilke trivselsparametre skal man være opmærksom på?
 • Hvilke ”redskaber” findes der til at skabe trivsel?
 1. Forældre
 2. Evt. noget om hjernerystelse

Kontakt Udviklingskonsulent Christina Benn på cbe@ishockey.dk, hvis I er interesseret i at afholde et holdlederkursus.

DIU’s forældremøde

Formålet med forældremødet er bl.a. at give forældrene information om, hvordan de bør agere i deres relation til træner- og lederteam, samt klubben generelt. Der gives også gode råd til, hvordan man bedst muligt kan støtte sit barn i at opnå deres fulde potentiale som ishockeyspiller.

Det er gratis for klubben at afholde et forældremøde med DIU-instruktører, hvor I også har mulighed for at komme med input til, hvad der ellers rør sig ved jer, som kan være aktuel på sådan et møde.

Mødet tager ca. to timer og kan afholdes i forbindelse med en træning i klubben på en hverdagsaften.

Forældremødet henvender sig primært til forældrene på U7-U11, men indhold kan også tilpasses forældre fra ældre årgange.

Klubben er vært for kaffe og te under mødet.

Program for Forældremøde (Ca. 2 timer)

 1. Velkomst og præsentation
 2. Sportsforældre – hvordan støtter jeg mit barn bedst?
 3. Forældrerollen ift. lederen
 • Relation til holdleder eller træner
  • Hvordan tager man kontakt til holdlederen eller træneren?
  • Hvordan gør man, når man er uenig med lederteamet?
 1. Forældrerollen ift. klubbens bestyrelse
 • Hvordan kan jeg bidrage i klubben?
 • Hvad kan klubben gøre for mig som forælder?
 1. DIU’s forældrehåndbog – hvor kan I finde yderligere information?
 2. Åben for nyt emne fra klubben

Kontakt Udviklingskonsulent Christina Benn på cbe@ishockey.dk, hvis I er interesseret i at afholde et forældremøde.