Klubskifter

Reglerne om klubskifte findes i DIU’s Turneringsbestemmelser, kap X.

Uddrag af klubskiftereglerne:

Ved klubskifte forstås, at en spiller skifter fra en forening til en anden forening.

For spillere, som er over 20 år på klubskiftetidspunktet, gælder følgende klubskifteregler:

I løbet af en sæson (1. april-31. marts) kan spilleren frit skifte klub til og med 30. september. I tidsrummet fra 1. oktober til og med 31. januar kan hver klub kun modtage netto yderligere fem spillere over 20 år ved klubskifte og/eller transfers.

For spillere, der på klubskiftetidspunktet er under 20 år, gælder følgende klubskifteregler:

Spillerens klubskifte i løbet af en sæson (1. april-31. marts) kræver godkendelse af formanden for henholdsvis spillerens nuværende og kommende klub. Godkendelsen skal ske elektronisk i DIU’s spillerdatabase, se kap. IX. Hvis klubskiftet skyldes, at spilleren underskriver en kontrakt om at spille i en ligaforening, kræves dog ikke samtykke fra spillerens nuværende klub.

Derudover gælder for spillere, som på klubskiftetidspunktet tilhører årgangene U 7-U 15, at hver klub kun kan modtage samlet fem spillere i disse årgange ved klubskifte i løbet af sæsonen.

For spillere under 20 år gælder følgende karantæneregler ved godkendt skifte fra en dansk klub til en anden dansk klub i tidsrummet 15. september til 31. januar:

Spilleren får karantæne i 7 turneringskampe efter klubskiftet i følgende rækker:

U 20 + 2
U 17
U 15
U 13
U 11

Karantænen gælder for kampe i den række, spilleren aldersmæssigt tilhører. En U 17 spiller har således karantæne i U 17-kampe, men ikke i de U 20+2 kampe, han måtte spille efter klubskiftet. Særligt for U 11 spillere gælder, at hvis klubskiftet sker inden 1. februar, får spilleren ingen karantæne.

En spiller med dansk indfødsret i årgangene U11-U20, som senest den 31. december skifter fra en udenlandsk klub til den klub, han senest tilhørte før skiftet til den udenlandske klub, skal ikke have karantæne.

Bredde- og Ungdomsudvalget kan helt eller delvis dispensere fra reglerne ovenfor. Udvalgets afgørelse er konkret, og ved afgørelsen lægges vægt på både spillerens, afgivende klubs og modtagende klubs forhold. Begge klubber skal høres, før der træffes en beslutning.

I alle tilfælde af skifte og/eller transfer gælder, at de relevante dokumenter skal være DIUs kontor i hænde senest på datoen for udløbet af den angivne frist.

Du downloader en klubskifteansøgning ved at klikke her. Ansøgningen skal sendes til enten Jørgen Illemann eller Jørgen Jacobsen, Bredde- og ungdomsudvalget, alt efter spillerens alder:

Spillere fra U7 til U15 incl. på klubskiftetidspunktet: Ansøgning sendes til Jørgen Illemann på jil@ishockey.dk.

Spillere over U15 på klubskiftetidspunktet: Ansøgning sendes til Jørgen Jacobsen på jja@ishockey.dk.