Seneste nyt
 1. DIU’s nyhedsbrev for september
 2. Ny version af DIU’s love og turneringsbestemmelser
 3. Tips til en god sæsonstart
 4. Kvindelandsholdet åbnede sæsonen med to sejre i Ungarn
 5. DGI – Sommerpuljen

Covid-19-retningslinjer

Skøjtehallerne er ved at være nedkølede igen, og vi skal på foreningsniveau i gang med vores sport, som vi alle blev frarøvet i marts måned.

På denne side vil du kunne finde seneste version af retningslinjer, procedurer og lign. fra Danmarks Ishockey Union i forhold til afvikling af kampe og andre aktiviteter i dansk ishockey.

Helt overordnet er det myndighedernes retningslinjer for afvikling af indendørs sportsbegivenheder og -aktiviteter, der skal følges.

Myndighedernes ajourførte retningslinjer fra den 21. juli 2020.

Vi skal understrege følgende, som vi beder alle om at tage særligt hensyn til:

 • I jeres afvikling af træninger, kampe, osv. skal I tænke efter devisen ”afstand når det er praktisk muligt”
 • Der må ikke anvendes snus af nogen deltagere i træning eller kamp – hverken spillere eller trænere!
 • Sørg for, at der bliver gjort rent/afsprittet på daglig basis, hvor det er nødvendigt – ekstra opmærksomhed mod faciliteter der benyttes af flere hold (især fitnesslokalet!)
 • Understreg for jeres spillere, at håndhygiejne er ekstremt vigtigt; sørg for, at der er håndsprit tilgængeligt i omklædningsrum og i spillerbokse
 • Der må ikke opstilles fælles serviceborde med frugt, snørebånd, etc. – dette udleveres efter behov fra servicepersonale
 • Drikkedunke m.m. skal være strengt personlige
 • Sørg for at evt. tilskuere til træninger, træningskampe, osv. sidder ned og i øvrigt overholder de i DIF retningslinjerne foreskrevne plads- og antalskrav

I forhold til camps henviser vi til DIFs retningslinjer for sommercamps – se vedhæftede dokument

Midlertidige retningslinjer for ishockey fra 21. september 2020 (opdateret 21.09.2020)

Procedurer for speaker- og straffeboks i bredderækkerne (opdateret 14.08.2020)

Forholdsregler ved DIU-endagssamlinger (opdateret 12.08.2020)

Protokol for DIU-samlinger med overnatning (opdateret 12.08.2020)