Covid-19-retningslinjer

Rundt omkring i skøjtehallerne forsøger vi alle at navigere i en svær tid, så vi kan fastholde så normal en hverdag som muligt i vores sport.

På denne side vil du kunne finde seneste version af retningslinjer, procedurer og lign. fra Kulturministeriet, Danmarks Idrætsforbund og Danmarks Ishockey Union i forhold til afvikling af kampe og andre aktiviteter i dansk ishockey.

Helt overordnet er det myndighedernes retningslinjer (både på statsligt og kommunalt plan) for afvikling af indendørs sportsbegivenheder og -aktiviteter, der skal følges.

Kulturministeriets ajourførte retningslinjer fra den 21. maj 2021.

Vi skal understrege følgende, som vi beder alle om at tage særligt hensyn til:

  • I jeres afvikling af træninger, kampe, osv. skal I tænke efter devisen ”afstand når det er praktisk muligt”
  • Der må ikke anvendes snus af nogen deltagere i træning eller kamp – hverken spillere eller trænere!
  • Sørg for, at der bliver gjort rent/afsprittet på daglig basis, hvor det er nødvendigt – ekstra opmærksomhed mod faciliteter der benyttes af flere hold (især fitnesslokalet!)
  • Understreg for jeres spillere, at håndhygiejne er ekstremt vigtigt; sørg for, at der er håndsprit tilgængeligt i omklædningsrum og i spillerbokse
  • Der må ikke opstilles fælles serviceborde med frugt, snørebånd, etc. – dette udleveres efter behov fra servicepersonale
  • Drikkedunke m.m. skal være strengt personlige
  • Sørg for at evt. tilskuere til træninger, træningskampe, osv. sidder ned og i øvrigt overholder de i DIF retningslinjerne foreskrevne plads- og antalskrav

I forhold til camps henviser vi til DIFs retningslinjer for sommercamps – se vedhæftede dokument

Midlertidige retningslinjer for ishockey fra 21. maj 2021 (Opdateret 28. maj 2021)

Procedurer for speaker- og straffeboks i bredderækkerne (opdateret 14.08.2020)

Forholdsregler ved DIU-endagssamlinger (opdateret 12.08.2020)

Protokol for DIU-samlinger med overnatning (opdateret 12.08.2020)