Seneste nyt
 1. DANMARK BLIVER VM-VÆRT I 2025 SAMMEN MED SVERIGE
 2. DIU søger en studiepraktikant
 3. DIU søger dygtig Sportsmanager
 4. DIU søger dygtig kontorelev
 5. Metal Ligaen med fælles ”Venue Manager”

DIU’s opgaver

DIU HAR FØLGENDE OVERORDNEDE OPGAVER:

 • DIU skal på en relevant, hurtig og kvalitetsbevidst måde servicere medlemsklubberne efter deres behov og i det omfang, unionens ressourcer tillader det, herunder med løbende rådgivning og anden bistand i turnerings- og regelspørgsmål, kontraktspørgsmål, spørgsmål om moms og skat, klubskifte- og transferforhold og på alle andre områder af relevans for klubbernes daglige virke og udvikling,
 • DIU skal i samarbejde med medlemsklubberne tilrettelægge og gennemføre en række holdturneringer og puljespil samt pokalturneringen, ungdoms DM-stævner og kvinde-DM, samt landsdækkende elitesamlinger for U 16 og U 17 spillere,
 • DIU skal varetage alle overordnede opgaver på bredde- og ungdomsområdet, bl.a. gennem Bredde- og Ungdomsudvalget og på Bredde- og ungdomsmøder, så alle klubber har forudsætninger for et kvalificeret og bredt tilbud til dem, der ikke er elitespillere,
 • DIU skal sørge for dommerpåsætning til samtlige turneringskampe fra U 15.1 samt opgøre og afregne dommerhonorarer m.m.,
 • DIU skal udvikle IT-værktøjer, der gør det nemmere og mere effektivt for medlemsklubberne og DIU at gennemføre DIU’s turneringer og at indsamle, registrere og formidle spiller- og kampdata,
 • DIU skal varetage unionens økonomi, herunder forvalte tilskud fra Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund,
 • DIU skal tilrettelægge og gennemføre uddannelse af spillere, klub- og landstrænere samt frivillige ledere og dommere, så kompetenceudviklingen i dansk ishockey fremmes,
 • DIU skal løbende tilpasse og justere unionens vedtægter og turneringsbestemmelser, så de er i overensstemmelse med politiske beslutninger og myndighedskrav, og så de til stadighed er egnet til at fremme ishockeysportens udvikling og udbredelse,
 • DIU skal tilrettelægge og gennemføre bestyrelsesmøder, udvalgsmøder og repræsentantskabsmøder,
 • DIU skal afgøre eller bistå ved afgørelsen af disciplinær- og klagesager,
 • DIU skal markedsføre og sælge unionens rettigheder med henblik på optimering af det kommercielle potentiale, uanset om dette sker i en DIU driftsenhed eller ved outsourcing af salg- og marketingfunktionen,
 • DIU skal løbende og i rette tid informere medlemsklubberne og andre interessenter om sin virksomhed, herunder om unionens servicetilbud og aktiviteter, på unionens websites og gennem andre relevante informationskanaler,
 • DIU skal være ishockeysportens talerør over for medier og andre eksterne samarbejdspartnere, bl.a. ved gennemførelse af pressemøder, ved samarbejdsmøder og samarbejde i øvrigt med forbundets TV-partner, samt ved andre møder og aktiviteter med henblik på markedsføring af ishockeysporten,
 • DIU skal tilrettelægge og gennemføre alle samlinger, landskampe og andre aktiviteter og udviklingsprojekter for seniorherrelandsholdet og for unionens øvrige fem landshold,
 • DIU skal forhandle og indgå aftaler med seniorlandsholdsspillerne om aflønning og andre vilkår, samt bistå landsholdsspillerne med rådgivning om job og uddannelse,
 • DIU skal løbende samarbejde og udveksle informationer med Team Danmark om unionens elitearbejde, jf. den med Team Danmark indgåede samarbejdsaftale om elitesatsningen i DIU,
 • DIU skal varetage samarbejdet med en række andre interessenter og samarbejdspartnere, herunder International Ice Hockey Federation samt repræsentanter for politiske organisationer og offentlige myndigheder i Danmark,
 • DIU skal udarbejde og gennemføre politikker på en række områder, herunder job og uddannelse for landsholdsspillere, ernæring og anti-doping, samt udarbejde og synliggøre sine holdninger til ishockeysportens centrale sportslige og etiske problemstillinger.