DIU

30.07.2014

Vision og værdier DIU’s vision er, at ishockeysporten skal være den mest underholdende indendørs sportsgren i Danmark Dansk ishockeys værdigrundlag kan udtrykkes ved, at vi vil • Sikre fair play og høj sikkerhed på og udenfor banen • Være en sport for hele familien • Være åben og ærlig overfor medierne og offentligheden • Udøve ansvarlig…

30.07.2014

DIU HAR FØLGENDE OVERORDNEDE OPGAVER: DIU skal på en relevant, hurtig og kvalitetsbevidst måde servicere medlemsklubberne efter deres behov og i det omfang, unionens ressourcer tillader det, herunder med løbende rådgivning og anden bistand i turnerings- og regelspørgsmål, kontraktspørgsmål, spørgsmål om moms og skat, klubskifte- og transferforhold og på alle andre områder af relevans for…

30.07.2014

POLITISK LEDELSESom medlem af DIU kan optages enhver dansk klub, der dyrker ishockey, samt én ishockeydommerklub. DIU’s medlemsklubber skal respektere DIU’s vedtægter, og desuden skal klubberne opfylde de krav, der i Danmarks Idrætsforbunds vedtægter stilles til de tilknyttede specialforbund og deres klubber. Et eksempel er reglerne om, at idrætsklubber organisatorisk og vedtægtsmæssigt skal virke på…

30.07.2014

ADMINISTRATION OG SPORTSAFDELING DIU’s administration og sportsafdeling har domicil i Idrættens Hus i Brøndby. Udover den faste stab har DIU tilknyttet en række trænere, holdledere, fysioterapeuter, materielforvaltere mfl., som er beskæftiget på DIU’s i alt syv landshold, og som er ansat på deltidskontrakter eller på frivillig basis. DIU ledes af direktør Ulrik Larsen, som har det…

23.07.2014

Danmarks Ishockey Union har siden stiftelsen i 1949 været dansk ishockeys øverste politiske og administrative organ. DIU har tre hovedopgaver; at servicere medlemsklubberne på alle relevante områder, at skabe rammer og indhold for talentudviklingen, samt at udvikle og lede de seks landshold, DIU har ansvaret for. DIU’s opgaver løses af en administration og en sportsafdeling, som har…

02.01.2014

Info om den kommende samling: Så er tiden inde til næste samling for U14 syd/vest holdet, som foregår i Silkeborg den 10/1 2015. Din træner/klub har indstillet dig til denne samling, som både vil foregå på isen og udenfor (off ice). Alle spillere/ klubber skal selv sørge for transport til og fra Silkeborg. (I kan…