Danmarks Ishockey Union

DIU

 • KODA/Gramex

  KODA/GRAMEX Når der spilles musik til jeres turnerings- og stævnekampe, skal I betale afgift til KODA/Gramex. Dette gælder...

 • Spillerkontrakter

  SPILLERKONTRAKTER DIU har udarbejdet en standard spillerkontrakt på henholdsvis dansk og engelsk : En kontrakt til professionelle spillere (dansk...

 • Jobdatabase

  DIU modtager løbende mails fra både danske og udenlandske spillere og trænere, der søger nye udfordringer.Vi bringer...

 • Cups og stævner

  Hvis DIN klub ønsker at afvikle et stævne, hockeyskole eller en cup, så send os en mail med programmet....

 • Aldersdispensation

  ALDERSDISPENSATION Der kan søges om aldersdispensation hos Bredde- og Ungdomsudvalget efter en af udvalget fastlagt procedure. I...

 • Klubskifter

  Reglerne om klubskifte findes i DIU’s Turneringsbestemmelser, kap X. Uddrag af klubskiftereglerne: Ved klubskifte forstås, at en...

 • Forsikringer

  FORSIKRINGER Nedenfor kan du læse om, hvorledes spillere, trænere og ledere i din klub er forsikret. Nederst...

 • Afgifter og gebyrer

  DISCIPLINÆRAFGIFT For hver dommerindberetning, der udløser karantæne, pålignes den dømte spillers forening en afgift tilfaldende DIU på...

 • Organisation

  ORGANISATION Dommerne er fagligt organiseret i Dansk Ishockey Dommerklub, men uddannelsesmæssigt hører de under DIUs Dommerudvalg, se...

 • Honorarer og kørsel

  Honorarer og kørsel: Dommerhonorar og kørselsgodtgørelse forhandles mellem DIUs bestyrelse og Dansk Ishockey Dommerklub (DID) og vedtages...